Početna  /  demografija

demografija

Srbija Vijesti

Gasi se život u selima u Srbiji

Od 4.600 se­la u Srbiji, u sto­ti­nu ži­vi ma­nje od de­set lju­di. Za po­la vije­ka 170 naj­ve­ćih se­la iz­gu­bi­lo je 300.000 ži­te­lja. U 17 opština Srbije...

Srbija Vijesti

Srbija – zemlja jedinaca

Iako demografi često ističu da je za prostu reprodukciju nacije potrebno 2,14 dece po porodici, prema statistici se u Srbiji jedna žena rađa 1,36 djece pa se...