Početna  /  Tajno društvo RiTE-a Gacko
Hercegovina

Tajno društvo RiTE-a Gacko

GACKO – Ni sedam dana od objavljivanja revizorskog izvještaja o poslovanju RiTE Gacko u 2016. nema reakcija iz ovog preduzeća.

RiTE Gacko (FOTO: Moja Hercegovina)

Javnost  je u iščekivanju ili strepnji. Iako podaci govore da je klinička smrt nastupila i da je gigant na aparatima, nada da će mrtvac oživjeti još tinja. Ljudi idu na posao, čekaju čudo ili kraj. Oni koji su održavali proizvodnju su se umorili i obeshrabrili. Ni kozmetičke mjere novog direktora koji je na kraju svog radnog vijeka došao da “vježba” na gatačkoj Termoelektrani za sada ne daju mnogo prostora za optimizam. Prvih sto dana ubrzo ističe bez vidljivih rezultata osim nekoliko novozaposlenih o čemu smo pisali ovdje.

‘16. je bila loša, a ’17. još gora

Revizorski izvještaj, objavljen 20. oktobra na sajtu Banjalučke berze, otkrio je ono na šta su nezavisni mediji ukazivali protekle tri godine, a to je da je gatačka Termoelektrana stalnim zaduživanjem, nesavjesnim poslovanjem, prekomjernim zapošljavanjem sistematski i svjesno dovedena u poziciju da funkcioniše samo zahvaljujući finansijskoj infuziji matičnog i ostalih zavisnih preduzeća. Suša je stanje dodatno otežala, pa je cijeli elektrosistem praktično pred kolapsom.

Rezultati poslovanja pokazuju koliko je ekipa koja je zaposjela RiTE u osvit 2014. bila pogubna. Godinu 2016. preduzeće je završilo sa gubitkom od 4,1 milion, dok je akumulirani gubitak skoro 28 miliona. Kratkoročne obaveze su za 32 miliona premašile vrijednost obrtne imovine preduzeća, pa je, tvrdi nezavisni revizor, preduzeće moglo da posluje samo zahvaljujući stalnoj finansijskoj injekciji MH ERS-a, što se očekuje i ubuduće.

RiTE Gacko je u 2016. prihodovalo oko 115 miliona, ali su troškovi bili veći za četiri miliona. Samo na plate i ostala primanja potrošenoje 50 miliona.

Zabrinjava činjenica da, iako je oktobar na izmaku, izvještaj o polugodišnjem poslovanju nije objavljen. Tako je Uprava iz zone javnog, RiTE prebacila u odjeljak tajnih društava, bar kad su efekti rada u pitanju. Nažalost, isti trend slijede i ostala preduzeća u okviru Elektroprivrede, pa javnost ostaje uskraćena za informaciju koliki su gubici poslovanja elekto-energetskog sektora.

Novi direktor RiTE-a Gacko Boško Kozomara svoju nepovjerljivost iskazuje blokadom preduzeća. U nastojanju da smanji troškove, njegovi potezi nerijetko postaju komični, a katkad i štetni. Planiran, pa odgađan, kapitalni remont je zakazan za 2018. godinu. No, mali su izgledi da će biti i realizovan, jer se sa pripremom investicionih zahvata debelo kasni. Uprava praktično stoji od avgusta kada su bili spremni planovi i kada je remont definisan u tehničkom smislu. Dokumenti neophodni da se otpočne sa realizacijom još nisu usvojeni, a vrijeme ističe. Kozomara je, kako saznajemo, u nastojanju da kontroliše izdatke, potpuno blokirao cijeli proces. Po mišljenju upućenih, u RiTE-u je za ozbiljne radove već kasno:

“Napravljen je plan remonta koji još nije usvojen, na osnovu njega se usvaja plan poslovanja, pa se usvoji plan investicija. Tek kada se ovi dokumenti usvoje od strane Uprave, stvaraju se uslovi da se krene sa tehničkom realizacijom. Diletanti koji odlučuju kažu: Evo vama 75 dana da se uradi remont koji po ruskim instrukcijama treba da traje 90 dana, bez objašnjenja zašto je to tako. To su matematička sagledavanja: Ako skratim remont, skratiću i zastoj i prihod će biti veći. Ugljevik je dva puta bio na ivici havarije i pukom srećom su to izbjegli, sad su već mjesec dana probili rok. To su rezultati takvog rada.”

Dolaskom novog direktora prekinuta je i praksa objavljivanja podataka o mjesečnoj proizvodnji struje gatačke Termoelektrane. Opšte mjesto je da je ugalj iz povlatne zone sa značajnim udjelom gline što, posebno kad su nepovoljni vremenski uslovi, negativno utiče na snagu, ali i na opremu. Problem sa odšljakivanjem i iskakanjem TE-a sa mreže i dalje je prisutan.

Hrvati i Slovenci traže svoj dio

Revizor je za poslovanje obje termoelektrane dao mišljenje sa rezervom. Za RiTE Ugljevik omča oko vrata je proces vrijednosti 1,5 milijardi maraka koji se sad nalazi pred arbitražom u Vašingtonu. U pitanju je tužba Elektrogospodarstva Slovenije za neisporučenu električnu energiju kao kompenzaciju za sredstva uložena u izgradnju ove termoelektrane. Proces traje od 2013. kada je razmatran pred domaćim sudovima. Prilika da se ovo pitanje riješi na vrijeme je propuštena, a vrijednost procesa prijeti da proguta cijeli elektro-energetski sistem, imajući u vidu da odštetni zahtjev premašuje vrijednost desetogodišnjeg prihoda RiTE-a Ugljevik. Da li treba utješnim smatrati stav angažovanih pravnih savjetnika  i rukovodstva koji smatraju da uprkos neizvjesnosti spora, neće biti značajnih materijalnih gubitaka?!

Za razliku od RiTE-a Gacko koja svima duguje, ugljevička termoelektrana ima potraživanja od zavisnih preduzeća u visini od 20 miliona maraka koje očekuje da će naplatiti. No, revizor je prema ovoj nadi bio skeptičan, navodeći da postoje određena ograničenja u tom smislu i da naplativost nije u potpunosti pod kontrolom društva.  Bilo kako bilo, u 2016. godini, navodi se u izvještaju, RiTE Ugljevik je ostvario prihod od skoro 142 miliona, dok su rashodi bili 138 miliona, pa je dobitak na kraju godine iznosio nešto ispod tri miliona.

Nažalost, poslovna sudbina RiTE-a Gacko koje slovi za najvećeg proizvođača struje u RS je potpuno u drugi plan stavila njegov poguban uticaj po ekologiju ovog kraja koji pretenduje da se na privrednoj mapi etablira i kao proizvođač zdrave hrane, prije svega mesa i mlijeka.

Veći dio Gatačkog polja je jedna velika otvorena rana koja se širi. Rekultivacijom se niko ne bavi, ona se doživljava kao trošak i, što je još poraznije, neke grubo rekultivisane površine posljednjih mjeseci su zasipane jalovinom. U ekološkom smislu, šteta je neprocjenjiva.

Centar za životnu sredinu je proveo internet anketu u kojoj su stanovnici Gacka dali svoje mišljenje o radu i uticaju TE Gacko na zdravlje ljudi. Dobijeni podaci pokazuju da stanovnici nemaju informacije o kvalitetu vazduha, ali da su svjesni da žive u veoma zagađenoj sredini.

Druga faza i dalje neizvjesna

Mali su izgledi za realizaciju druge faze TE Gacko, indirektno je potvrdio Srđan Milović, bivši izvršni direktor RiTE-a Gacko i član tima koji se, navodno, bavi ovim projektom. U opskurnom intervjuu koji je dao za “Radio Gacko” rekao je da nam Kinezi (kao zainteresovani investitori) stoje na raspolaganju, da su sve opcije vlasničkog odnosa otvorene i da je na nama samo da biramo. No, ako ništa ne bude od investicije, biće to zato što to ne odgovara Vladi RS!? Odmah potom je kao krivca za (eventualnu) propast ove investicije identifikovao zavjeru energetskog lobija i stranih sila. Uprkos tome, a imajući na umu da su izbori naredne godine, nema sumnje da će priča o Gacku 2 vaskrsavati kad god to bude potrebno.

Milanka Kovačević

Diplomirala novinarstvo na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Od 2003. zaposlena kao novinarka „Radio Gacka“, a od 2013. stalni saradnik internet magazina "Moja Hercegovina".

0 Shares
0 Shares
Copy link