Početna  /  SO Bileća: Dva odbornika u sukobu interesa
bileća Hercegovina Vijesti

SO Bileća: Dva odbornika u sukobu interesa

BILEĆA – Republička komisija za utvrđivanje sukoba interesa u organima vlasti RS utvrdila je da su Saša Radan, odbornik Ujedinjene Srpske, i Miodrag Uljarević, odbornik SDS-a, u sukobu interesa. Načelniku Bileće Miljanu Aleksiću naloženo je da navedenim odbornicima da otkaz ukoliko ne predaju mandate.

Odbornici u novom skupštinskom sazivu (Foto: Arhiv/Moja Hercegovina)
Saša Radan, desno pored načelnika Miljana Aleksića (Foto: Arhiv/Moja Hercegovina)

Zahtjev za utvrđivanje sukoba interesa Komisiji je, 28. novembra prošle godine, uputio Dražen Dunđer, odbornik Srpske radikalne stranke „Dr Vojislav Šešelj“. Za odbornika Sašu Radana Komisija je utvrdila jasan sukob interesa – po zakonima RS i BiH.

– Saša Radan zaposlen je na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Bileća u Odjeljenju za privredu, društvene djelatnosti i inspekcijske poslove na poslovima i zadacima samostalnog stručnog saradnika za poslove poljoprivrede, vodoprivrede i ribolova. Zakon o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave RS, kao i Izborni zakon BiH, propisuju da službenik ne može obavljati funkciju odbornika u skupštini jedinice lokalne samouprave – navodi se u rješenju Komisije i nalaže se načelniku da raskine radni odnos sa Radanom ukoliko ne podnese ostavku na funkciju odbornika u Skupštini opštine Bileća.

Saša Radan za „Moju Hercegovinu“ kaže da se, bez obzira na sve, neće odreći mandata, jer smatra da to ne bi bilo pošteno prema njegovim biračima.

Ti ljudi su glasali za mene bez ikakvog interesa i bilo bi nepošteno da sada izigram njihovo povjerenje. Izabrali su me da pokušam da uradim nešto za njih i ovaj grad, i bilo bi neozbiljno da sada predam mandat. Zato to neću učiniti – jasan je Radan.

Komisija je utvrdila i sukob interesa u slučaju Miodraga Uljarevića. Međutim, Izborni zakon BiH ne očituje se isto po ovom pitanju, pa će akta o njegovom sukobu interesa biti poslata i Centralnoj izbornoj komisiji BiH u čijoj je ingerenciji rješavanje ovog problema.

– Miodrag Uljarević zaposlen je na neodređeno vrijeme u Opštinskoj upravi Bileća, na poslovima i zadacima VKV vozača. Shodno Zakonu o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave RS, službenik, odnosno namještenik ne može obavljati funkciju odbornika u skupštini jedinice lokalne samouprave, pa ste u ovom slučaju dužni raskinuti radni odnos ukoliko Uljarević ne podnese ostavku na fuknciju odbornika. No, Izborni zakon BiH vozača ne tretira kao lice koje vrši izvršnu fuknciju, pa će akta biti dostavljena Centralnoj izbornoj komisiji BiH čija je ovo nadležnost – navodi se u rješenju Komisije.

Za „Moju Hercegovinu“ Uljarević je samo kratko rekao da se neće odreći mandata.

Miodrag Uljarević (FOTO: Moja Hercegovina)
Miodrag Uljarević (FOTO: Moja Hercegovina)

Komisija je načelniku Bileće ovaj dopis poslala 14. marta, a on je dužan da joj dostavi obavještenje o postupanju po ovom dopisu 15 dana od dana njegovog prijema.

Jelena Denda Borjan

Moja Hercegovina

1 Komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali
0 Shares
0 Shares
Copy link