Početna  /  Usvojiti pravilnike o prevenciji korupcije u javim zdravstvenim ustanovama u Hercegovini
Hercegovina Trebinje

Usvojiti pravilnike o prevenciji korupcije u javim zdravstvenim ustanovama u Hercegovini

TREBINjE – U zdravstvenim ustanovama vjerovatno postoje slučajevi korupcije, ali taj broj nije zabrinjavajući, pokazali su rezultati istraživanja, koje je sprovedeno među rukovodiocima 13 javnih zdravstvenih ustanova u istočnoj Hercegovini.

Foto: Moja Hercegovina
Foto: Moja Hercegovina

Istraživanje je putem upitnika sprovelo Udruženje građana “Stop mobing”, a cilj istraživanja je bio da se utvrdi koliko su ispitanici, rukovodeći organi ustanova upoznati sa pozitivnim zakonodavstvom koje reguliše zaštitu od korupcije, te kakva je njihova percepcija korupcije u oblasti zdravstva.

Pravni savjetnik u Udruženju “Stop mobing” Aleksandra Vuković kaže da bi bilo poželjno da se na sjtu zdravstvenih ustanova otvori mogućnost da se izvrši prijava korupcije.

“Većina ispitanika nije upoznata sa kojim aktom je regulisana zabrana korupcije u BiH, jer su ispitanici navodili po jedan akt kojim je to regulisano, 2/3 ispitanika smatra da u ustanovi čiji su zakonsku zastupnici nema korupcije, dok 1/3 da smatra da slučajeva korupcije možda ima. Polovina ustanova, utvrđeno je, da polovina zdravstvenih ustanova im regulisan način postupanja po prijavi”, kaže Vuković.

Dodaje da na području istočne Hercegovine samo jedna javn zdravstvena ustanova ima usvojen pravilnik o prevenciji u borbi protiv korupcije, te ostaje nejasno kojim je aktima to regulisano u drugim ustanovama i kako one postupaju po prijavi za korupciju.

“Svi ispitanici su odgovoili da je usvajanje ovog pravilnika neophodno”, navela je Vuković, te naglasila kako ispitanici smatraju da bi se prevencija korupcije mogla postići većom prosvjećenošću stanovništva.

Milan Mirić iz NVO Inicijativa i civilna akcija čije je sjedište u Sarajevu. On kaže da je focus njihovog trentnog rada izrada pravilnika.

“Sama izrada nije toliki problem, ali onaj dio zagovaranja, odnosno usvajanja, će zahtijevati jedan dodatni napor svih nas. Svi se moramo boriti za to i protiv ove pojave u društvu”, kazao je Mirić.

0 Shares
0 Shares
Copy link