Početna  /  Trebinje: Nevladin sektor i javne institucije zajedno u borbi protiv diskriminacije
Hercegovina Trebinje

Trebinje: Nevladin sektor i javne institucije zajedno u borbi protiv diskriminacije

TREBINjE – Jačanje kapaciteta predstavnika civilnog društva u cilju bržeg prepoznavanja i reagovanja na slučajeve diskriminacije, primjenom relevantnih pravnih instrumenata, osnovni je cilj današnjeg sastanka Inicijative antidiskriminacijskog foruma koji je održan u Trebinju, u organizaciji OSCE-a u BiH.

Foto: Moja Hercegovina
Foto: Moja Hercegovina

Inicijativa antidiskriminacijskog foruma okuplja predstavnike udruženja povratnika, žena, socijalnih radnika, osoba sa invaliditetom, mladih, te drugih organizacija civilnog društva i javnih institucija na lokalnom nivou.

Službenica za ljudska prva u kancelariji OSCE-a u Mostaru Agnes Andreuči kazala je da je sastanak neophodan kako bi se razmijenila dosadašnja iskustva i slučajevi diskriminacije sa kojima su se pojedinci susretali. Informacije koje su prikupljene poslužiće za pripremu dvije dvije strategije na državnom nivou, koje priprema Ministarstvo za ljudska prava i Izbjeglice BiH – strategija za borbu protiv diskriminacije i strategija za zaštitu ljudskih prava.

“OSCE misija u BiH je podržala formiranje foruma protiv diskriminacije u Trebinju krajem 2013. godine. Cilj ove inicijative je da služi kao platforma za razmjenu inicijativa i iskustava i izgradnju kapaciteta,te  povjerenja među organizacijama civilnog društva i institucija za zaštitu ljudskih prava u BiH, lokalnih vlasti, besplatne pravne pomoći i ostalih profesionalaca u području borbe za ljudska prava. Fokus današnjeg sastanka je da se prodiskutuju posljednje informacije o slučajevima diskriminacije na području istočne Hercegovine”, pojasnila je Andreuči.

Foto: Moja Hercegovina
Agnese Andreucci (Foto: Moja Hercegovina)

Istakla je da još uvijek ne postoje konkretni podaci o tome koliko i u kojim oblastima je diskriminacija najviše zastupljena kada je u pitanju područje istočne Hercegovine.

Današnjem sastanku prisustvovala je i Anica Ramić ispred Udruženja “Stop mobing” iz Trebinja. Kaže da je najbitnije promovisati borbu protiv diskriminacije i njegovati zajedničku saradnju nevladinog sektora sa javnim institucijama.

“Želja nam je da pokrenemo svijest kod građana u borbi protiv diskriminacije, koja je danas na visokom nivou, a pogotovo prilikom zapošljavanja, zatim diskriminacija osoba sa invaliditetom, trudnica i slično. Što se tiče mobinga mi imamo dobre rezultate, a mobing je, po našim iskustvima, jako zastupljen u zdravstvenim institucijama”, kazala je Ramić.

Anica Ramić (Foto: Moja Hercegovina)
Anica Ramić (Foto: Moja Hercegovina)

Današnji sastanak drugi je ovogodišnji sastanak Inicijative antidiskriminacijskog foruma koji je u Trebinju organizovao OSCE.

Nikolija Bjelica 

51 Shares
Copy link
Powered by Social Snap