Početna  /  TI BiH podnio prijavu protiv Dragana Anđelića zbog sukoba interesa
gacko Hercegovina

TI BiH podnio prijavu protiv Dragana Anđelića zbog sukoba interesa

Transparency International u BiH podnio je Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa prijavu protiv Dragana Anđelića,  bivšeg zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i sadašnjeg v.d. izvršnog direktora RiTE Gacko.

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) uputio je prijavu Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa protiv Dragana Anđelića, zbog kršenja Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, jer je nakon ostavke sa funkcije zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije imenovan na mjesto v.d. izvršnog direktora „ZP „Rudnik i termoelektrana Gacko“.

Naime, Zakon o sukobu interesa jasno propisuje da „izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, za vrijeme obavljanja javne funkcije i šest mjeseci nakon prestanka obavljanja te funkcije, ne mogu biti članovi upravnog odbora, nadzornog odbora, skupštine, uprave ili menadžmenta, niti biti u svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću.“

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je Anđelića, nakon njegove ostavke, razriješio funkcije zamjenika direktora APIK zaključno sa 4. martom 2018., što jasno ukazuje na to da nije istekao rok od šest mjeseci, te da je od trenutka imenovanja na funkciju u RiTE Gacko, Anđelić u sukobu interesa.

Zanimljivo je da je Anđelić, za vrijeme obavljanja funkcije zamjenika direktora APIK, i sam bio član Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, te je morao biti svjestan da prelaskom na funkciju člana uprave javnog preduzeća krši zakon koji je do nedavno primjenjivao.

0 Shares
0 Shares
Copy link