Početna  /  Tegeltija: Prijedlog budžeta za narednu godinu 3,2 milijarde KM
Bosna i Hercegovina Republika Srpska Vijesti

Tegeltija: Prijedlog budžeta za narednu godinu 3,2 milijarde KM

Ministar finansija Republike Srpske Zoran Tegeltija rekao je da Prijedlog budžeta Republike Srpske za 2017. godinu iznosi 3,2 milijarde KM i za 73 miliona KM ili 2,3 odsto je veći nego sredstva planirana budžetom za tekuću godinu.

Zoran Tegeltija (Foto: Moja Hercegovina)
Zoran Tegeltija (Foto: Moja Hercegovina)

Obrazlažući sinoć ovaj prijedlog po hitnom postupku, Tegeltija je naveo da je planirani budžetski suficit u iznosu od 67,1 miliona KM, koji će biti usmjeren na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srpske i dugoročnih zajmova od međunarodnih finansijskih institucija.

On je dodao da se očekuje blagi privredni rast, kao i neznatna inflacija od svega 0,1 odsto.

“Ukupni budžetski prihodi i primici za nefinansijsku imovinu u 2017. godini iznose 2,591 milijardi KM, što predstavlja uvećanje od 102,1 miliona KM, odnosno 4,1 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu”, rekao je Tegeltija.

On je naveo da poreski prihodi u 2017. godini iznose 2,369 milijardi KM, što predstavlja uvećanje od 80,7 miliona KM, odnosno 3,5 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

Tegeltija je dodao da poreske prihode čine prihodi od poreza na dobit, prihodi od poreza na dohodak, prihodi od indirektnih poreza, doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje i ostali poreski prihodi.

“Od projektovanih ukupnih prihoda od indirektnih poreza, očekuje se da će budžetu Republike Srpske u narednoj godini biti doznačen iznos od 1,197 milijardi KM, što predstavlja rast od 55,5 miliona KM, odnosno 4,9 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu”, istakao je Tegeltija.

Dokumentom je predviđeno da prihodi po osnovu poreza na dobit pravnih lica iznose 180,1 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 31,5 miliona KM u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu, a prihodi po osnovu poreza na dohodak iznose 166,9 miliona KM, što predstavlja umanjenje za 12,6 miliona KM.

“Prihodi po osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2017. godini iznose 787,1 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 8,1 miliona KM ili jedan odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu”, naveo je Tegeltija.

Ostali poreski prihodi /porezi na promet proizvoda i usluga – zaostale obaveze i porezi na imovinu/ planirani su u iznosu od 38,5 miliona KM, što je manje za 1,8 miliona KM ili 4,4 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

U dokumentu je navedeno da neporeski prihodi u 2017. godini iznose 221,4 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 21,4 miliona KM, odnosno 10,7 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

Tegeltija je rekao da ukupna budžetska sredstva pored poreskih i neporeskih prihoda uključuju i primitke u ukupnom iznosu od 608,9 miliona KM, koji se odnose na primitke od finansijske imovine i primitke od zaduživanja.

“Rashodi za lična primanja zaposlenih u 2017. godini iznose 717,8 miliona KM, što predstavlja umanjenje od 4,9 miliona KM, odnosno 0,7 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu”, istakao je Tegeltija.

On je dodao da rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga koji u 2017. godini iznose 98,1 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 4,8 miliona KM, odnosno 5,2 odsto u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

Tegeltija je naveo da rashodi finansiranja i drugi finansijske troškovi u 2017. godini iznose 102,6 miliona KM, a da izdaci za otplatu dugova iznose 650,7 miliona KM, što predstavlja uvećanje od 16,2 miliona KM u odnosu na sredstva planirana budžetom za 2016. godinu.

U dokumentu je istaknuto da je stabilna fiskalna politika kroz kontrolu javne potrošnje polazna osnova djelovanja Vlade po pitanju javnih rashoda, te da je Vlada odlučna u nastavku sprovođenja restriktivne javne potrošnje, s ciljem održavanja stabilnog finansijskog sistema i budžetske ravnoteže, te jače kontrole javne potrošnje.

Poslanici su razmotrili juče Prijedlog Programa ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2017-2019. godine, a osim Prijedloga budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, između ostalog, biće razmatrani i Prijedlog zakona o izvršenju Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu, set izmjena i dopuna zakona o platama, te Prijedlog zakona o bankama Republike Srpske, sve po hitnom postupku.