Početna  /  Šta donose jučerašnji zaključci NSRS? Vlast ozakonila kriminal! Industrijski kiseonik je dobar i nabavljaće se i dalje?!
Izdvajamo Republika Srpska

Šta donose jučerašnji zaključci NSRS? Vlast ozakonila kriminal! Industrijski kiseonik je dobar i nabavljaće se i dalje?!

Dan nakon Posebne sjednice Narodne skupštine RS na kojoj su usvojeni zaključci u vezi sa nabavkom kiseonika zvanično je legalizovana upotreba tehničkog kiseonika u zdravstvenim ustanovama i stvoreni uslovi za dalju nesmetanu nabavku nemedicinskog gasa.

Juče su poslanici skupštinske većine usvojili zaključke u vezi stanja o isporuci kiseonika Javnim zdravstvenim ustanovama u  Republici Srpskoj:

1.    Narodna skupština Republike Srpske, polazeći od činjenice da su zaštita stanovništva od zaraznih bolesti i zdravstvena djelatnost od opšteg interesa za Republiku Srpsku, a uzimajući u obzir zahtjeve javnih zdravstvenih ustanova za obezbjeđivanje kiseonika za liječenje pacijenata, zaključuje  da je i pored svih napora koji se ulažu za prevazilaženje administrativnih problema u snabdijevanju kiseonikom zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, evidentno da je snabdjevanje kiseonikom za vrijeme trajanja vanredne situacije izazvane pandemijom virusa SARS-Co2 dovedeno u pitanje, a što ugrožava život i zdravlje građana Republike Srpske.

2.    Narodna skupština Republike Srpske zaključuje da institucije u BiH, a prevashodno Ministarstvo civilnih poslova BiH i Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH, treba u fokus rada da stave život i zdravlje pacijenata i aktivno učestvuju u iznalaženju rješenja i prevazilaženju nastalih problema u vezi sa snabdijevanjem kiseonikom javnih zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj.

3.    Narodna skupština Republike Srpske zaključuje  da je na osnovu izvršene analize kiseonika, koji se primjenjuje u zdravstvenim ustanovama, potvrđeno da se u Republici Srpskoj koristi kiseonik odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek u skladu sa standardom i Evropskom farmakopejom, shodno čemu se potvrđuje da su pacijenti u Republici Srpskoj liječeni na ispravan način kiseonikom od proglašenja vanredne situacije izazvane pandemijom virusa SARS-Co2 i apeluje na građane i pacijente da ne podliježu strahu i panici.

4.    Narodna skupština Republike Srpske imajući u vidu da ne postoji konsenzus na nivou BiH za rješavanje pitanja kontinuiranog snabdijevanja medicinskim kiseonikom zdravstvenih ustanova, zaključuje da se  ovo pitanje u Republici Srpskoj treba  riješiti po uzoru na Republiku Srbiju, na način kako je to propisano Zaključkom Vlade Republike Srbije, 05 broj:53-5635/2020, od 10. jula. 2020. godine.

5.    Narodna skupština Republike Srpske  zaključuje da je u cilju obezbjeđivanja  kontinuiteta snabdijevanja kiseonikom odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj, i potrebom za  rješavanja administrativnih procedura u vezi sa proizvodnjom i prometom na veliko lijekova, te uzimajući u obzir izvještaje o ispitivanju kiseonika uzorkovanog iz zdravstvenih ustanova u Republici Srpskoj izdatih od strane akreditovane laboratorije, potrebno privremeno nastaviti snabdjevanje kiseonikom odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek, koju zdravstene ustanove i dobavljači već primjenjuju.

6.    Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu Republike Srpske da aktom iz svoje nadležnosti propiše  mjere kojim se obezbeđuje snabdjevanje zdravstvenih ustanova kiseonikom odgovarajućeg kvaliteta i koncentracije propisane za lijek, a čiju ispravnost kontrolišu akreditovane laboratorije.

7.    Ovi zaključci stupaju  na snagu danom donošenja.

Ono što se vidi na prvu jeste da je vlast usljed nemogućnosti da objasni nabavku nemedicinskog kiseonika kao lijeka za zdravstvene ustanove i jasno kaže da je protiv kriminala koji godinama provode članovi njihovih partija na štetu građana, odlučila iskoristiti Narodnu skupštinu za odbranu pojedinaca i svojih politika.

Kao što kaže jedan od zaključaka u RS je upotrebljavan kiseonik za liječenje je u skladu sa evropskom farmakopejom i po svim standardima, iako nigdje nisu kazali da je on i medicinski, što je po zakonu obavezno.

Da bude još gore, umjesto da pokažu prstom u one koji ne poštuju zakon, da priznaju greške i omoguće građanima RS liječenje medicinskim kiseonikom koji je zakonski jedini dopušten da se upotrebljava kao lijek, vlast u RS je otišla korak dalje pa zaključkom naredila Vladi da omogući nabavku kiseonika na isti način kao i do sad.

Zanimljivo je da je odlučeno i da se zbog nedostatka boca za medicinski kiseonik omogući korištenje i onih koje se upotrebljavaju za tehnički. Što znači, moći će se koristiti boce firmi koje su i do sad dopremale nemedicinske gasove za medicinske svrhe, kao što će im  biti dopušteno da dostavljaju i tehnički kiseonik.

„Najava vlasti da se industrijski gas ozakoni kao lijek je nehumano i beskrupulozno dovođenje u opasnost zdravlja vlastitog naroda zarad nezdravstvenih ali i profiterskih interesa“, poručio je Mirko Šarović, predsjednik SDS.

„Nevjerovatno je da je, misleći valjda da je narod ‘progutao’ njihovu priču o ’čistoći’ industrijskog gasa, vlast nastavila sa traženjem načina da nastavi sa uvozom jeftinijeg gasa i time osigura nastavak nezakonitog postupanja“, kazao je Šarović.

On ističe da su tvrdnje premijera Viškovića da je industrijski gas isto što i medicinski neprihvatljive.

„Samo kod nas proizvođači industrijskog gasa istim gasom snadbjevaju i industriju i bolnice. To je isti gas od istih proizvođača. Industrijski gas ima istu navodnu čistoću od 99,95 kojom nas premijer zamajava ali on uopšte ne govori o  nečistoćama i prljavštinama u kiseoniku koji je namijenjen industriji“, navodi Šarović.
On je upitao zašto se industrijski tehnički kiseonik kao lijek ne nalazi na bolničkoj listi lijekova Fonda zdravstvenog osiguranja RS ako jeste lijek.

„Pogledajte i uvjerite se sami. Zato se nikada nije ni uvezao kao lijek, niti su ga bolnice potraživale kao lijek? Pogledajte listu Svjetske zdravstvene organizacije i vidjećete razliku. Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) je jasno propisala da ’industrijski kiseonik nije namjenjen za ljudsku upotrebu’. Neka javnost  posjeti zvanični  sajt WHO i uvjeri se u sve ovo“, kaže Šarović.

On je u upitao kako to da nigdje u svijetu industrijski gas nije isto što i medicinski osim u Republici Srpskoj.

„Hoćemo li zaista pristati da  budemo najnerazumniji, da ne upotrijebim grublju riječ, narod na planeti“, rekao je Šarović.

Navodi da čak i „Linde Gas“ industrija gasova Bečej, u kojoj je naručena nedavna analiza gasa koji se koristi u bolnicama i  koja je akreditivana isključivo za analizu industrijskog gasa,  na svom sajtu navodi razliku između industrijskog i medicinskog gasa.
„Takođe, nalazi ovog spornog uzorkovanja pokazuju da na njima nije naveden ni proizvođač uzorka koji je donijet na analizu,  niti drugi neophodni detalji koji se precizno navode prilikom standardnog uzorkovanja od strane ovlaštenih uzorkovača.  Na spornom nalazu čak se navodi i da je uzorkovanje rađeno po Linda metodi i da važi samo za taj uzorak“, kaže Šarović.
On ističe da je puno očiglednih pravara i pitanja na koje vlast Republike nije dala odgovore.

„Umjesto toga nastavlja se upotreba u medicini industrijskog gasa koga oni samovoljno preimenuju u ‘medicinski’ a svjesni su da neće poboljšati zdravstveno stanje pacijenta. Aktuelni režim u Republici Srpskoj ide i dalje pa po svaku cijenu mijenja Zakon o lijekovima kojim želi da ozakoni industrijski kiseonik i sebe amnestira od krivične odgovornosti“, navodi Šarović.

1 Share
1 Share
Copy link