Slobodan Golubović: Srpska je Dodikova policijska država

“Nažalost, opozicija u RS i stručna javnost ostaju nijemi na ovo zakonsko nasilje i diskriminaciju struke koja se desila 2014. godine. Danas bivši specijalac, čije su zasluge za stvaranje Republike Srpske nesporne, u ulozi ministra MUP-a RS, kundakom donosi Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima pod izgovorom zaštite Republike Srpske, a prava namjera jeste zaštita trulog i korumpiranog režima.”

lukac_dodik_srna

Piše: Slobodan Golubović

Kao svršeni gimnazijalac bez ijedne mrlje i uzoran sportista, u maju mjesecu 2009. godine prijavio sam se na konkurs za upis studenata Visoke škole unutrašnjih poslova (VŠUP) Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) u Banjaluci, u želji da ostvarim dječački san i postanjem policijski službenik.

Ljekarskom pregledu, koji je eliminatoran u konkursnoj proceduri, pristupio sam sredinom jula mjeseca te 2009. godine. Bila je nesnosna vrućina, teško se moglo i disati, sjećam se kao da je juče bilo. Nakon svih mjerenja i pregleda ljekarska komisija ustanovila je da imam povišen krvni pritisak, ali i neke šumove u radu srca. Vratio sam se kući srušenih snova, ali mi je bitnija bila briga za zdravlje, pa sam odmah otišao u jednu privatnu kliniku kako bih uradio detaljne zdravstvene preglede. I gle čuda – rezultati su bili odlični, ljekari su nakon urađenih pregleda ustanovili da sam potpuno zdrav.

Saznanje da sam zdravstveno sposoban dalo mi je snagu da se prijavim na konkurs za upis studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, gdje glatko prolazim sva testiranja i upisujem se na smjer kriminologija kao sedmi na rang listi. Bez problema i prije svih rokova u julu 2013. godine postajem diplomirani kriminolog.

Nakon toga uslijedili su brojni pokušaji zapošljavanja preko konkursa u policijskim agencijama na entitetskom i državnom nivou, koji u pravilu, bez političkog, nepotističkog i koruptivnog zaleđa, završavaju neuspjehom.

Ali nije to ništa novo za čitaoca jer svi znamo da su ovakve stvari, u ovoj kvazidržavi i teško oboljeloj društvenoj zajednici, sasvim normalne. Novost o kojoj javnost ćuti jeste to da je režim Milorada Dodika jedinu policijsku agenciju, čija nadležnost nije prenesena na nivo Bosne i Hercegovine, Policiju Republike Srpske, hermetički zatvorio tako da niko ko se nije školovao na VŠUP ne može postati inspektor. Poklopac kojim je režim zaštitio svoj kriminal jeste član 47. stav 1. tačka (b) Zakona o policijskim službenicima usvojenog 2014. godine, koji kaže da kandidat zasniva radni odnos u MUP RS kao policijski službenik u činu mlađeg inspektora kao drugi nivo pristupanja za kandidate sa najmanje VI stepenom stručne spreme, sa završenom Višom školom unitrašnjih poslova, odnosno Visokom školom unutrašnjih poslova. Dakle, možete donijeti diplomu kriminologa sa Kembridža, ali MUP RS je neće priznati. Poređenja radi, zamislite da se doktorima medicine u Ministarstvu zdravlja RS zabrani zapošljavanje ukoliko nisu diplomirali na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci?! Treba još napomenuti da je definicija spornog člana samo prepisana u novousvojeni Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima i sada je sadržana u članu 71.

Nažalost, opozicija u RS i stručna javnost ostaju nijemi na ovo zakonsko nasilje i diskriminaciju struke koja se desila 2014. godine. Danas bivši specijalac, čije su zasluge za stvaranje Republike Srpske nesporne, u ulozi ministra MUP-a RS, kundakom donosi Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima pod izgovorom zaštite Republike Srpske, a prava namjera jeste zaštita trulog i korumpiranog režima.

Jedan od opozicionih narodnih poslanika je izjavio da se Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima pravi policijska država – što nije tačno! Temelji policijske države nastali su samim dolaskom Milorada Dodika na vlast 2005. godine, a sazidana je školovanjem podobnih, a ne sposobnih, u VŠUP-u i donošenjem Zakona o policijskim službenicima 2014. godine kojim će prethodno pomenuti kadrovi biti primljeni u MUP RS da štite kriminalni režim. Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima predstavlja samo završne radove na policijskoj državi, kojim je omogućeno pomenutim policijskim službenicima da me, bez ikakvog pismenog naloga, pozovu na razgovor samo zato što se češljam drugačije od njih.

Autor: Slobodan Golubović, diplomirani kriminolog iz Gacka

Autor