Saznajte novu definiciju hipertenzije

Američki kardiolozi su objavili izmjenu definicije hipertenzije (povišenog krvnog pritiska) te smatraju da ona počinje kada krvni pritisak dostigne 130/80, dok je ranije to bilo 140/90.

“Previsok krvni pritisak je definisan kao sistolni pritisak od 130 milimetara živinog stuba (mm Hg) i dijastolnog pritiska od 80 mm Hg”, piše u novim smernicama u časopisu “Nipertenzija” Američkog koledža za kardiologiju.

To uputstvo je ove sedmice predstavljeno na godišnjoj konferenciji Američkog karidološkog udruženja u Kaliforniji.

To je prva revizija uputstva o hipertenziji još od 2003. godine.

Ta nova definicija znači da 46 odsto odraslih Amerike ima previsok krvni pritisak, dok ih je po prehodnoj bilo 32 odsto.

Hipertenzija je, nakon pušenja, drugi vodeći uzrok bolesti srca i moždanog udara.

Ali pritisak 130/80 ne mora da znači da ti ljudi treba da uzimaju lijekove, rekao je dr. Paul Velton, profesor epidemiologije na Fakultetu za higijenu i zaštitu zdravlja u Baltimoru.

“To je kao žuto svjetlo na semaforu koje kaže da svoj krvni pritisak morate da smanjite uz promjene načina života, prije svega bez lijekova”, rekao je on.

Autor