Početna  /  Revizorski izvještaj opštine Gacko: Jedinica i za javne nabavke
gacko Hercegovina

Revizorski izvještaj opštine Gacko: Jedinica i za javne nabavke

GACKO – Da nijedna vlast ne voli kritiku opšta je pojava. Stoga, ne čudi činjenica da na zvaničnoj web-stranici opšine Gacko ne možete pronaći revizorski izvještaj o radu lokalne samouprave. Selekcijom informacija, kojoj, nažalost, sve vlasti na ovim prostorima pribjegavaju, građanima se onemogućava uvid u to kako revizor, kao nezavisna institucija, tu vlast ocjenjuje. Vidimo – sa rezervom i negativno.

Pišu: Milanka Kovačević i Slobodan Golubović

Da iskustvo ne mora da podrazumijeva perfektnost u poslu primjer je rukovodstvo opštine Gacko koje je, uprkos tome što dvije decenije upravlja lokalnom zajednicom, po mišljenju revizora, napravilo veliki broj propusta.

Uprkos tome što nije donesen plan javnih nabavki u 2016. godini, iako je to zakonska obaveza, na nabavku roba i usluga opština Gacko je kroz 44 postupka potrošila 2,8 miliona KM, najviše na asfaltiranje i sanaciju puteva. Iako je polovina, tačno 22, tih postupaka bila direktnom pogodbom, dakle, najnetransparentnijim oblikom kupovine, ovako je potrošeno tek nešto više od 100 hiljada maraka. 90% nabavki je ostvareno otvorenim postupkom. Međutim, revizija je utvrdila da je u njihovom sprovođenju, takođe, bilo propusta. Od nekih tehničke prirode, kao što je neobjavljivanje u Službenom glasniku BiH ili nedefinisanje roka plaćanja, pa do ozbiljnih sumnji u transparentnost postupka.

Posebno je apostrofiran posao asfaltiranja lokanog puta u selu Lukovice koji je, nakon provedenog postupka, dobila firma “HP Investing” iz Mostara. Sa cijenom od 218,6 hiljada KM bez PDV-a, stav je komisije koji je prihvatio i načelnik,  ovo preduzeće je bilo najpovoljnije.

Međutim, ugovor se sklapa sa konzorcijumom koji čine “Konstruktor inženjering” iz Bileće i “Antikorozija” iz Gacka čija je ponuda bila skuplja za oko 37 hiljada KM. Objašnjenjenje zvaničnika je da “HP Investing” nije blagovremeno dostavio potrebnu dokumentaciju što, po nalazu revizora, nema pokriće u dokumentima budući da ne postoji pisani trag o tome da je dokumentacija tražena niti da se odabrani izvođač obratio po tom pitanju.

Iako ne postoji odluka/preporuka Komisije da se angažuje drugorangirani ponuđač, načelnik opštine sklapa ugovor sa pomenutim konzorcijumom. Opština nije aktivirala ni bankarsku garanciju od 6 hiljada KM koju je, kao zalog svoje ozbiljnosti, deponovalo preduzeće iz Mostara. Ako imamo na umu da su vlasnici preduzeća u konzorcijumu u bliskim rodbinsko-prijateljskim vezama sa rukovodstvom opštine i da su ove firme takoreći jedini izvođači poslova na području opštne, sumnja u netransparentnost postupka dobija na težini. Revizor je načelniku preporučio da se postara da nabavku robe ubuduće vrši u skladu sa zakonom.

Ni sredstva od tzv. rudarske rente, po mišljenju revizora, nisu pošteđena nepravilnosti. Mada se slivaju na poseban račun, a čine oko 48% budžeta, opštinska vlast je u vise navrata odatle “pozajmljivala” pare kako bi isplatila druge obaveze. Skupština je usvojila plan utroška ovih sredstava koji je, kao i veliki broj drugih odluka legislative, za izvršnu vlast ostao neobavezujuće slovo na papiru.

U odnosu na prethodnu reviziju 2011. godine, kada je načelniku upućeno sedam preporuka, a Skupštini jedna, pet godina kasnije, načelnik je dobio 13, a Skupština je ostala na jednoj, ali sveobuhvatnoj, u kojoj se steklo niz preporuka, kriterijuma i planova.

Nažalost, opština Gacko nije izuzetak, prije je samo jedan kamičak u mozaiku opština u RS i BiH u kojima su na čelu oni koji javni novac doživljavaju kao sopstveni.

Umesto da se postaraju da dobro obave posao za koji su odlično plaćeni i da, onako kako skupštine usvoje, distribuiraju sredstva do korisnika, opštinski funkcioneri budžet tretiraju kao svoje vlasništvo.

Svemoć izvršne vlasti sa jedne i potpuna kapitulacija zakonodavne (dakle, skupština), sa druge strane, dovodi nas u poziciju da ćemo u budućnosti na sopstvenoj koži iskusiti ono na šta je lord Akton upozoravao – da svaka vlast kvari, a apsolutna kvari apsolutno.

Čitajte još: 

Revizorski izvještaj: Nezakonito zapošljavanje i finansijske akrobacije u opštini Gacko

(Ne)sposobnost opozicije u RS na djelu – Opštini Gacko negativan revizorski izvještaj

0 Shares
0 Shares
Copy link