Početna  /  Ministar Malešević „probio“ budžet za 11 miliona KM
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska

Ministar Malešević „probio“ budžet za 11 miliona KM

Ministarstvo prosvjete i kulture RS i institucije u njegovoj nadležnosti tokom 2016. godine stvorili su obaveze veće od budžeta kojim ministarstvo raspolaže i to u iznosu od 10,8 miliona KM.

Dane Malešević

U revizorskom izvještaju za 2016. godinu Ministarstvo prosvjete je dobilo mišljenje s rezervom, sa nizom primjedbi i jasnim upozorenjem da je prekršen Zakon o budžetskom sistemu RS.

Revizori su istakli da su obaveze ministarstva i institucija u njegovoj nadležnosti u iznosu od oko 13 miliona KM, dospjele za plaćanje zaključno sa 31. decembrom prošle godine, uključene u izvršenje budžeta, iako nisu obezbijeđena sredstva za njihovo izmirenje.

Posebno interesantan podatak je da je Ministarstvo prosvjete prikrilo obaveze po osnovu ličnih primanja od oko 6,5 miliona KM, kao i obaveze iz poslovanja od oko dva miliona KM, čime se oglušilo o Pravilnik o računovodstvu RS.

“U zbirnim finansijskim izvještajima izvršenje na pojedinačnim pozicijama više je na rashodima za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih za 15 odsto ili 696.242 KM, rashodima po osnovu putovanja i smještaja za 54 odsto ili 167.466 KM, rashodima za stručne usluge za 30 odsto ili 226.426 KM”, navodi se u revizorskom izvještaju.

Revizori su utvrdili i da je Ministarstvo prosvjete i kulture RS, u okviru rashoda za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih, sa oko 28.000 KM pomoglo košarkaškom klubu “Student” i sa oko 5.000 KM studentskim organizacijama što je kršenje pravila propisanih aktima.

Osim toga, u Agenciji za akreditaciju visokoškolskih ustanova Republike Srpske plate su isplaćivane po većim koeficijentim od propisanih. Tako su isplatili oko 16.000 KM više za bruto plate.

Revizori su ukazali i na činjenicu da banjalučki Prirodno-matematički fakultet za odlazak na službeno putovanje u inostranstvo nije izdavao naloge, dok pojedine institucije u nadležnosti ministarstva nisu provodile postupke javnih nabavki u skladu sa  zakonom.

Tako nisu imenovale komisije za javne nabavke, nisu donosile plan nabavki, nisu navodile procijenjenu vrijednost, a ne postoje ni zapisnici o otvaranju ponuda, pregledu i ocjeni. Za pojedine nabavke roba i usluga, čija vrijednost prelazi 1.000 KM, nisu potpisani ugovori sa dobavljačima.

Takođe, bez izvještaja o postupcima javnih nabavki ostala je Agencija za javne nabavke BiH, jer joj ih institucije u nadležnosti Ministarstva prosvjete i kulture nisu dostavljale.