Početna  /  Koliko građani BiH vjeruju policiji?
Bosna i Hercegovina Crna Gora Federacija BiH Republika Srpska Srbija Svijet Vijesti

Koliko građani BiH vjeruju policiji?

Drugi krug istraživanja javnog mnijenja „Stavovi građana o policiji“ sprovedeno je Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Srbiji. Upitnik na osnovu kojeg je istraživanje javnog mnijenja realizovano, osmislila je regionalna mreža POINTPULS s ciljem da ponudi odgovore koji se odnose na stavove građana o policiji.

policija_bh

Gošća Novog dana, na televiziji N1, bila je Mirela Hodović, istraživačica na projektu, koja je kazala da je istraživanje javnog mnijenja započelo u aprilu ove godine i uključivalo je Albaniju, Makedoniju, Srbiju, BiH i Crnu Goru.

Istraživanje je rađeno na uzorku od 1000 punoljetnih ispitanika zemalja regije.

Na pitanje koliko građani imaju povjerenja u policiju je odgovorila:

Ako gledamo pojedinačno, 60 posto ljudi u BiH imaju povjerenja u policiju, s tim da bih od ostalih zemalja izdvojila Crnu Goru, gdje ljudi imaju najviše povjerenja, dok u Srbiji imaju najmanje, i to iznosi 54 posto”.

O tome šta građani smatraju kao najveći problem je istakla: “Postoji nekoliko problema, s tim da bih izdvojila preveliki uticaj političara na rad policije, korumpiranost u saobraćajnoj i graničnoj policiji i na trećem mjestu najbliži saradnici ministara vanjskih poslova”.

O tome kako bi se trebalo boriti protiv korupcije je kazala: “Prema ovim odgovorima, građani prvenstveno smatraju jednu od najvećih antikoruptivnih mjera promjenu kaznene politike. Građani ulažu i nade u organizacije civilnog društva”.

Rezultati istraživanja pokazuju da najveći broj ispitanika smatra da policija u BiH djeluje najmanje kao servis građana. O tome svjedoči uvjerenje nešto više od polovine ispitanika (51 posto), što je manje za 16 posto u odnosu na rezultate istraživanja iz 2015. godine. Ipak, jedna trećina ispitanika ima suprotno uvjerenje i smatra da policija u BiH najviše djeluje kao servis građana, i to je najčešće birani odgovor u opciji ponuđenih odgovora.

Ovi rezultati pokazuju da u BiH imamo više od polovine ispitanika koji smatraju da policija djeluje najmanje kao servis građana. U zemljama regije, stavovi građana se razlikuju i smatraju da policija najviše djeluje kao servis građana, a tek nakon toga dolazi interes vlade i političkih partija. U BiH ta jedna trećina ispitanika se izdvaja i u suštini smatraju da djeluju kao sredstvo za zaštitu interesa građana”, rekla je Hodović.

Ocjena o korumpiranosti policije se zasniva na percepciji rasprostranjenosti korupcije unutar pojedinih organizacionih dijelova policije. Tako ispitanici percipiraju saobraćajnu policiju kao najkorumpiraniju organizacionu jedinicu policije (66,6 posto) i graničnu policiju (57,5 posto). Hodović je istakla da su ovi rezultati skoro identični kao iz prošle godine.

Kazala je i da su juče zvanično prezentovali rezultate u javnosti, kao i da su imali interesovanja određenih političkih institucija, što znači da postoji interes njih, ali i drugih institucija.

2 Shares
2 Shares
Copy link