Početna  /  Karadžić odgovoran za Sarajevo i uzimanje posmatrača UN-a za taoce
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska Svijet

Karadžić odgovoran za Sarajevo i uzimanje posmatrača UN-a za taoce

Sud je utvrdio da Karadžić snosi odgovornost za ubistvo i protivpravno širenje terora nad civilima u Sarajevu. Proglašen je krivim i za uzimanje posmatrača UN-a za taoce.

radovan_karadzic

Kvon je rekao da su srpske snage držale grad pod opsadom i terorisali civile snajperskim i artiljerijskim napadima, javlja BIRN.

“Vijeće je uvjereno da je od maja 1992. Sarajevsko-romanijski korpus namjerno gađao civile i neproporcionalno odgovarao na napade iz grada. To je rađeno različitim artiljerijskim oružjem s obronaka grada. Na hiljade granata je palo na civilna naselja, bolnice i pijace“, rekao Kvon.

Snage VRS-a, kako je rekao, krive su za sve osim tri incidenta iz dijela optužnice za Sarajevo. Vijeće je odbilo stav optuženog Karadžića da su snage VRS-a samo odgovarale na vatru iz grada.

“Dokazi jasno pokazuju da su napadani civilni objekti na nasumičan način. Vijeću je jasno da su civili ili namjerno targetirani ili su žrtve nasumične paljbe, poput incidenata kada su korištene modifikovane aviobombe“, rekao Kvon.

Vijeće je zaključilo da su snage Armije BiH nekada otvarale vatre na svoju teritoriju i na UN posmatrače, ali, kako je rekao Kvon, ti incidenti su bili rijetki. To ne dovodi u pitanje da su članovi Sarajevsko-romanijskog korpusa počinili zločine protiv čovječnosti. Vijeće je zaključilo da je postojao zajednički plan od 1992. do 1995. i da je potekao od političkog i vojnog rukovodtsva RS-a da se raširi teror nad civilima Sarajeva, putem kampanje snajperskih napada i granatiranje. Kao vrhovni komandnat VRS-a, optuženi je odobravao vojne direktive koje se tiču Sarajeva i time je produžio opsadu i kampanju snajperskih napada i granatiranja.

Sud je utvrdio da Karadžić snosi odgovornost za ubistvo i protivpravno širenje terora nad civilima u Sarajevu, te da je bio ključni član udruženog zločinačkog poduhvata u ovom gradu. Bez njegovog pristanka, zločini Sarajevsko-romanijskog korpusa ne bi se mogli desiti.

Prelazeći na tačku koja Karadžića tereti za uzimanje talaca, Kvon je rekao da su snage VRS-a zarobile neke posmatrače Ujedinjenih Nacija 1995. godine, uprkos činjenici da su imali zakonsku zaštitu. Vijeće je odbacilo Karadžićev stav da su snage VRS-a imale pravo da zarobe posmatrače, jer su ni bili „borci na suprotnoj strani“. Vijeće zaključio da je postojao UZP, čiji je član bio Karadžić, s ciljem uzimanja posmatrača za taoce da bi se zaustavili NATO napadi. Proglašen je krivim za uzimanje posmatrača UN-a za taoce.
“Ne samo da je Karadžić imao namjeru da zarobi pripadnike UN-a, već je namjeravao i da im prijeti kako bi se sprovele namjere članova UZP-a“, rekao Kvon.

Moja Hercegovina

1 Komentar

Kliknite ovde da biste komentarisali
14 Shares
14 Shares
Copy link