Početna  /  Izvještaj o radu MUP-a RS: Suzbijanje “trivijalnog kriminaliteta” i neozbiljnost u izvještavanju
Bosna i Hercegovina Istrage Republika Srpska

Izvještaj o radu MUP-a RS: Suzbijanje “trivijalnog kriminaliteta” i neozbiljnost u izvještavanju

U nastavku 14. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske poslanici će razmatrati Izvještaj o radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS) u prvih šest mjeseci 2016. godine.

Dragan Lukač, ministar policije RS
Dragan Lukač, ministar policije RS

Polugodišnji Izvještaj o radu MUP-a RS u 2016. godini, u poređenju sa izvještajima iz prethodnih godina, po formi i sadržini nema bitnih odstupanja niti novina. Kao i do sada, MUP RS u svome radu ništa nije mijenjao, već se bazirao na suzbijanje ”trivijalnog kriminaliteta”.

Iako je MUP RS dužan da funkcioniše prema principu transprentnosti i da se pridžava prakse svakodnevnog informisanja javnosti, kao što je i navedeno u izvještaju, na terenu nailazimo na problem da sa medijima u 2016. godini komuniciraju, vjerovali ili ne, putem faksa, o čemu je “Moja Hercegovina” već pisala.

Nadalje, kada je u pitanju transparentnost u radu MUP-a RS, ili, konkretnije, rad Uprave za policijsko obrazovanje MUP-a RS, odnosno Policijske akademije Banjaluka, zaključujemo da je ta transparentnost samo deklarativna, u praksi je to veoma zatvorena institucija. Naime, ovdje ćemo podsjetiti da izvršen je prijem 131 kadeta XVIII klase osnovne policijske obuke na Policijsku akademiju Banjaluka, ali je javnost upoznata sa imenima svega njih 78. Iako bi rang liste primljenih kadeta trebale biti javne, skrivaju se imena 53 kadeta koji su najvjerovatnije primljena kršenjem konkursnih procedura, o čemu smo, takođe, pisali.

Iz predmetnog izvještaja vidljivo je da od 1. januara do 30. juna 2016. godine imamo porast ukupnog broja evidentiranih krivičnih djela za 2,5% u odnosu na isti period 2015. godine, što bi trebalo pozdraviti, jer povećanje broja evidentiranih krivičnih djela znači i bolji rad policije. Međutim, poražavajuće je to što iz izvještaja u izvještaj, iz godine u godinu, opšti kriminalitet, u kome su najizraženija imovinska i ostala ”trivijalna” krivična djela, zauzima više od 85% (4.027) udjela u ukupnom broju krivičnih djela (4.713), dok na krivična djela zloupotrebe opojnih droga otpada oko 2,5% (114), privrednog kriminaliteta oko 8%, oblasti bezbjednosti saobraćaja oko 4,5%. Sve ovo navodi na zaključak da MUP RS svoje aktivnosti najviše usmjerava na hvatanje sitnih kriminalaca.

tabela_kriminalitet1Ako uporedimo podatke o privrednom kriminalitetu u prvih šest mjeseci 2016. godine u odnosu na posmatrani period 2015. godine, veoma je zanimljivo to da je materijalna šteta nastala krivičnim djelima privrednog kriminaliteta u 2016.  godini (18.560.000,00 KM) za 45% manja u odnosu na 2015. godinu (33.227.000,00 KM). Uzimajući u obzir porast broja evidentiranih krivičnih djela ovoga oblika kriminaliteta u prvoj polovini 2016. godine (372) za 14,5% u odnosu na isti period 2015. godine (325), potrebno je sprovesti ozbiljnu analizu i kontrolu rada policijskih službenika koji istražuju krivična djela privrednog krimUinaliteta.

Na kraju, ne možemo da ne ukažemo na neozbiljan pristup u samom sastavljanju Izvještaja o radu MUP-a RS za prvih šest mjeseci 2016. godine, jer se u njemu može uočiti kardinalna tehnička greška. Naime, u zaključku izvještaja je navedeno: “Ukupna materijalna šteta nastala izvršenjem 372 krivična djela privrednog kriminaliteta iznosi 18.560,00 KM, a počinioci su ostvarili protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 15.860,00 KM’’, što bi, da je istinito, značilo da je po krivičnom djelu šteta oko 50,00 KM.

Dakle, može se konstatovati da bi osim uvođenja ozbiljnosti u radu MUP RS i izvještavanju trebao pristupiti puno ozbiljnije.

Slobodan Golubović

Diplomirao kriminologiju na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Od jula 2016. novinar internet magazina "Moja Hercegovina".

0 Shares
0 Shares
Copy link