Početna  /  Zaključak trebinjskog Štaba za vanredne situacije
Hercegovina

Zaključak trebinjskog Štaba za vanredne situacije

Trebinjski Štab za vanredne situacije donio je nove zaključke povodom pandemije virusa korona. Zaključke prenosimo u cjelosti.

Na osnovu člana 45. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 90/17), tačke 20. Odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja na području grada Trebinja („Službeni glasnik Grada Trebinja“, broj 14/17), a u vezi sa Zaključkom o obaveznog sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, broj 32-1/20 od 08.05.2020. godine, Gradski štab za vanredne situacije grada Trebinja, na sjednici održanoj dana 09.05.2020. godine, donio je sljedeći

Z A K Lj U Č A K

o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u gradu Trebinju

U cilju prevencije širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na teritoriji grada Trebinja i zaštite i spasavanja stanovništva nalaže se provođenje sljedećih mjera:
Zabranjuje/u se do 25.05.2020. godine:
sva javna okupljanja,
rad bazenima, „wellnes“ i spa centrima posebno i u sklopu ugostiteljskih objekata za smještaj.
zabranjuje/u se do 18.05.2020. godine
rad dječijim igraonicama
Ograničava se rad do 25.05.2020. godine:
u vremenskom periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa:
– trgovinama na veliko,

– trgovinama na malo prehrambenom i neprehrambenom robom,

– subjektima koji obavljaju djelatnost proizvodnje hljeba, peciva, svježe tjestenine i kolača,

– ugostiteljskim objektima za ishranu i piće,

– subjekti koji vrše dostavu hrane ako su registrovani za obavljanje te djelatnosti,

– javnim kuhinjama putem šalterskog usluživanja, bez mogućnosti usluživanja u objektima,

– fitnes centrima (fitnes, bodi – bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),

– subjektima uslužnih i zanatskih djelatnosti čije obavljanje zahtjeva neposredan kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za uljepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela),

– poljoprivrednim apotekama,

– benzinskim pumpama i plinskim pumpnim stanicama za dio pumpe i stanice u kojem je smješten prodajni objekat, a bez vremenskog ograničavanja rada kada je u pitanju prodaja goriva, drugih naftnih derivata i plina.

od 07:00 do 15:00 čaova:
tržnicama na veliko i tržnicama na malo (pijace)
Od 18.05. do 25.05.2020. godine, ograničava se rad u vremenskom periodu koji ne narušava trajanje policijskog časa:
rad dječijih igraonica
U periodu iz tačke 2. ovog zaključka ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj mogu bez vremenskog ograničenja pružati usluge smještaja, kao i usluge ishrane i pića gostima i trećim licima sa vremenskim ograničenjem iz tačke 2. podtačka 1. ovog zaključka.
Svi subjekti iz tačke 2. i 3. ovog zaključka dužni su organizovati rad uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.
Svi subjekti iz tačke 2. i 3. ovog zaključka mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostora u skladu sa Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“
Gradska uprava, gradske službe i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad kako slijedi:
na ulazu u sve službene prostorije organa iz ove tačke koje pružaju usluge građanima ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa, onemogućiti zadržavanje u prostorijama organa i pravljenja dužih redova u zatvorenom prostoru,
održavati rastojanje između građana u zatvorenim prostorijama od najmanje dva metra, uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene,
omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave, uz kontrolu broja korisnika usluga šalter sala i matičnih službi zavisno od prostora, održavanje fizičke distance od dva metra i uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.
Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodiće nadležni inspekcijski organi.
Ovaj zaključak stupa na snagu 11.05.2020. godine i primjenjivaće se do 25.05.2020. godine.

Komandant Štaba

Mirko Ćurić

28 Shares
28 Shares
Copy link