Početna  /  Vučinićevo glasanje i dalje tema broj jedan u vlasti – Iako Žunić i Stevandić smatraju suprotno, struka tvrdi da Vučinić nije počinio krivično djelo!
Izdvajamo Republika Srpska

Vučinićevo glasanje i dalje tema broj jedan u vlasti – Iako Žunić i Stevandić smatraju suprotno, struka tvrdi da Vučinić nije počinio krivično djelo!

Foto: Miomir Jakovljević
Poslanici liste Za pravdu i red, Đorđe Vučinić i Nebojša Vukanović, priznali su da su pogriješili kada je Vučinić na sjednici Narodne skupštine glasao i u ime Vukanovića, te poručili da prihvataju adekvatnu sankciju.

Sudeći prema porukama koje dolaze iz vladajućih redova, Vučiniću se pokušava staviti na teret čak i krivična odgovornost.

– Kada se poslanik Vučinić usudio da glasa umjesto Vukanovića nije povreda Poslovnika nego je u najmanju ruku krivično djelo po članu 313, a u vezi člana 123 KZ Republike Srpske za koje je zaprijećena kazna od novčane do godinu dana zatvora – smatra šef Kluba poslanika SNSD, Igor Žunić.

Pomenuti član 313 Krivičnog zakonika Srpske odnosi se na lažno predstavljanje i glasi: „Ko se u namjeri da sebi ili drugom pribavi korist ili da drugom nanese neku štetu lažno predstavlja kao službeno ili vojno lice, ili neovlašteno nosi znake službenog ili vojnog lica, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine. Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko izvrši radnju koju je ovlašteno da izvrši samo određeno službeno lice“.

Član 123 definiše pojmove korištene u Zakoniku. Tako se pod službenim licem podrazumijeva „izabrani ili imenovani funkcioner u organima zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, jedinice lokalne samouprave i u drugim organima i javnim ustanovama ili službama koje vrše određene upravne, stručne i druge poslove u okviru prava i dužnosti vlasti koja ih je osnovala…“

Prema ovom tumačenju, Vučinić je službeno lice koje se lažno predstavilo s ciljem da sebi ili drugom pribavi korist.

Međutim, advokat Aleksandar Jokić smatra da ipak nije u pitanju krivično djelo, nego povreda Poslovnika iz člana 147. stav 2. koji propisuje baš ovu situaciju koja se desila u Narodnoj skupštini.

Aleksandar Jokić
0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap