Početna  /  Tužilaštvo nije dostavilo Osnovnom sudu nijedan dokaz protiv Marka Zvijer, nije postojao zakonski osnov za izricanje mjere pritvora
bileća Izdvajamo Trebinje

Tužilaštvo nije dostavilo Osnovnom sudu nijedan dokaz protiv Marka Zvijer, nije postojao zakonski osnov za izricanje mjere pritvora

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju 10. februara tekuće godine šalje Osnovnom sudu u Trebinju zahtjev za izricanje mjere pritvora osumnjičenom Marku Zvijer, a Osnovni sud u Trebinju, nakon što je istog dana saslušao Marka Zvijer, donosi rješenje kojim se, kao neosnovan, odbija prijedlog tužilaštva. Okružno javno tužilaštvo ulaže žalbu na ovu odluku, dana 12.2. tekuće godine, a žalba, takođe kao neosnovana, biva odbijena 13.2.2021. godine. Kako se obrazlaže u obje odluke, Okružno javno tužilaštvo nije u svom zahtjevu za izricanje mjere pritvora priložilo niti jedan dokaz protiv osumnjičenog Marka Zvijer.

Nijedan saslušani svjedok, a među njima i oštećeni Dušan Milošević, nisu naveli Marka Zvijer kao lice koje je učestvovalo u protivpravnom lišavanju slobode, navodi se u odluci Osnovnog suda tačnije postupajućeg sudije Bojane Rikalo, kao i u odluci sudskog vijeća na žalbu Okružnog tužilaštva. S tim u vezi, a u nedostatku adekvatnih dokaza protiv osumnjičenog Zvijer, postupajuća sudinica je donijela odluku o odbijanju zahtjeva Okružnog javnog tužilaštva o izricanju mjere pritvora Marku Zvijer iz Bileće.

Nadležno tužilaštvo je svoj zahtjev pravdalo članom 197 Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, tačnije tačkom b pomenutog člana.

Osnovni sud u Trebinju je odbio zahtjev Okružnog javnog tužilaštva smatrajući da ne postoji opasnost da će osumnjičeni Zvijer uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze. Tužilaštvo se pozvalo i na uznemirenje javnosti što je sud takođe odbio jer se pritvor zbog uznemirenja javnosti izriče kada se osumnjičeni tereti za krivično djelo za koje je predviđena zatvorska kazna od deset i više godina. Odbrana osumnjičenog Marka Zvijer iznosi da ne postoje dokazi koji ukazuju da je Marko Zvijer učestvovao u protivpravnom lišenju slobode te navode da je Zvijer negodovao vidjevši na video zapisu da je Dušan Milošević ubačen u gepek vozila Željka Vujovića.

”Bato, gdje si, šta to radiš, je**m ti mater, Zverka je?”

 

Odbrana osumnjičenog Marka Zvijer iznosi sljedeće:

”Naprotiv, iz provedenih dokaza je vidljivo da se moj branjenik protivio tome šta je urađeno sa Milošević Dušanom ubacivanjem u gepek vozila, svjedok Stefan Tabaković navodi da je osumnjičeni kada je vidio na snimku gdje se nalazi oštećeni pred njim rekao: ”Bato, gdje si, šta to radiš, je**m ti mater, Zverka je?!”.”

U prvobitnoj odluci Osnovnog suda u Trebinju, a na zahtjev Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju, postupajuća sudinica Bojana Rikalo navodi:

”Po mišljenju ovog suda, prijedlog tužioca da se osumnjičenom odredi pritvor iz razloga što bi osumnjičeni boravkom na slobodi ometao krivični postupak uticajem na saučesnike, a potom i na svjedoke, kao i zbog toga što bi puštanjem na slobodu mogao uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za ovaj krivični postupak, nije osnovan.” – navodi se u odluci od 10.2.2021. godine.

U svojoj žalbi na prvobitnu odluku Okružno javno tužilaštvo Trebinje dopunjava svoj zahtjev, ali po mišljenju sudskog vijeća i dalje ne postoji zakonska osnova za izricanje pritvora osumnjičenom Marku Zvijer. Sudsko vijeće radilo je u sastavu: Muamer Kovać – predsjednik vijeća, te članovi Mara Milidragović i Aleksandar Perišić, uz učešče zapisničara Radmile Prelo. Sudsko vijeće na čelu sa sudijom Muamerom Kovaćem je odbilo žalbu, takođe kao neosnovanu.

U svom obrazloženju odluke, a kao odgovor na tačku b člana 197 Zakona o krivičnom postupku RS, sudsko vijeće dijeli mišljenje sa Bojanom Rikalom, postupajućom sudinicom.

”Kada je u pitanju poseban uslov za određivanje pritvora propisan tačkom b) naprijed citiranog člana, vijeće ovog suda smatra da je Sudija za prethodni postupak ovog suda, a na temelju stanja iz spisa u momentu donošenja odluke donio ispravnu odluku, a sa obrazloženjem odluke sa kojim je i vijeće ovog suda saglasno.”

Ostaje pitanje da li je Okružno javno tužilaštvo, imajući u vidu izrečene prijetnje prema Dušanu Miloševiću, a izrečene od strane osumnjičenih o kojima se u medijima mnogo govorilo, ne precizirajući ko je od osumnjičenih uputio prijetnje Dušanu Miloševiću da će mu, ukoliko prijavi slučaj policiji, lišiti života sestru i brata, te zapaliti kuću, moglo da se pozove na sljedeću tačku člana 197 u kojoj se kaže:

”Ako naročite okolnosti opravdavaju bojazan da će ponoviti krivično djelo ili da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći zatvorska kazna od 3 godine ili teža kazna.”

Podsjećamo, Dejan Milošević, Dušanov brat, na naše pitanje vezano za tvrdnje Marka Zvijer da nije učestvovao u djelima koja mu se stavljaju na teret, a što je saopštio putem javnog pisma, rekao je da su to laži i da Dušan tvrdi kako je Marko Zvijer započeo cijeli incident. Takođe, porodica od samog početka tvrdi da Dušan nije želio da se slučaj prijavi policiji zbog prijetnji koje su mu upućene, a u zahtjevu nadležnog tužilaštva za izricanje mjere pritvora osumnjičenom ni na jednom mjestu se ne navode prijetnje i eventualna bojazan da će do izvršenja upućenih prijetnji doći, pa je nejasno da li je te prijetnje izrekao osumnjičeni Zvijer ili Željko Vujović koji je u bjekstvu. Tužilaštvo je, ukoliko ima saznanja da je osumnjičeni Mrko Zvijer prijetio oštećenom Dušanu Miloševiću, mjeru pritvora moglo tražiti isključivo po tački v člana 197 pomenutog Zakona.

Bilo kako bilo, porodica najavljuje nove proteste nezadovoljna odbijanjem zahtjeva nadležnog tužilaštva, a na osnovu materijala koji je priložilo Okružno javno tužilaštvo, a poštujući Zakon o krivičnom postupku RS postupajuće sudije Osnovnog suda u Trebinju nisu ni mogle drugačiju odluku donijeti jer osnova za izricanje mjere pritvora nije bilo.

Igor Svrdlin

 

 

16 Shares
16 Shares
Copy link