Početna  /  Transparensi internešnal BiH dobio tužbu protiv Tužilaštva BiH
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska Vijesti

Transparensi internešnal BiH dobio tužbu protiv Tužilaštva BiH

BANJALUKA – Sud Bosne i Hercegovine je presudio u korist Transparensi internešnala u Bosni i Hercegovini (TI BiH) koji je podnio tužbu protiv Tužilaštva BiH zbog nedostavljanja informacija koje se odnose na završene sudske predmete.

tuzilastvo-bih-2016

TI BiH je još u novembru 2014. od Tužilaštva tražio kopije predmeta koji su okončani pravosnažnim osuđujućim presudama, a koji se odnose na krivična djela protiv službene dužnosti. Tužilaštvo je odbilo dostaviti tražene predmete, uz obrazloženje kako bi dostavljanje informacija moglo izazvati značajnu štetu po sprečavanje i otkrivanje kriminala.

Nakon što je TI BiH podnio tužbu, Sud BiH je presudio u korist TI BiH i istakao da je odbijanje Tužilaštva BiH da ustupi tražene informacije protivno Zakonu o slobodi pristupa informacijama, kojim je jasno propisano da su sve informacije pod kontrolom javnih organa javno dobro. U presudi jeTužilaštvu naloženo da ponovo postupi po zahtjevu TI BiH, ali ovaj put poštujući proceduru propisanu Zakonom.
Sud je zauzeo stav da u slučajevima kada su predmeti pravnosnažno okonačni nema nikakvog osnova za odbijanje pristupa informacijama, te je u obrazloženju presude posebno naglasio važnost javnosti rada pravosudnih institucija.

Ovo je osma presuda koju je TI BiH dobio tokom 2016. protiv javnih institucija za kršenje Zakona o slobodi pristupa informacijama, a prva protiv Tužilaštva BiH otkako TI BiH pokreće sudske postupke u ovoj oblasti..
Donesena presuda je veoma važna, ne samo za stvaranje pozitivne sudske prakse, već i u kontekstu dosadašnjeg netransparentnog rada Tužilaštva, koje je u većini slučajeva odbijalo dostavljati informacije o svojim postupanjima, čak i slučajevima za koje postoji ogroman javni interes.

0 Shares
0 Shares
Copy link