Početna  /  Sud BiH: Nismo postupili suprotno Ustavu, Vlada RS jeste
Bosna i Hercegovina

Sud BiH: Nismo postupili suprotno Ustavu, Vlada RS jeste

Sud BiH se obratio javnosti u vezi sa jučerašnjom odlukom Vlade RS o prestanku saradnje sa Sudom BiH, Tužilaštvom BiH i SIPA-e, a saopćenje prenosimo u cjelosti.

Sud BiH (Foto: N1)
Sud BiH (Foto: N1)

U vezi sa jučerašnjom odlukom Vlade Republike Srpske o prestanku saradnje sa Sudom BiH, Tužilaštvom BiH i SIPA-om, Sud Bosne i Hercegovine obavještava javnost da nastavlja sve započete aktivnosti iz svoje nadležnosti bez obzira na odluku Vlade Republike Srpske koja je protivna Ustavu Bosne i Hercegovine i predstavlja nepoštivanje države.

Kategorički odbijamo, ničim argumentirane, tvrdnje da je jučerašnje izvršenje naredbe Suda BiH, koje je povjereno Državnoj agenciji za istrage i zaštitu, bilo protivno Ustavu i zakonima BiH.

Naprotiv, sve što je urađeno u apsolutnoj je saglasnosti sa Zakonom o krivičnom postupku BiH, kao i Zakonom o SIPA-i.

Državna agencija za istrage i zaštitu ovlaštena je da sprečava, otkriva i istražuje krivična djela iz nadležnosti Suda BiH, o čemu je u konkretnom slučaju i bilo riječ. U skladu sa odredbama člana 58. Zakona o krivičnom postupku Sud je u obavezi odrediti nadležnu policijsku instituciju koja će izvršiti naredbu Suda i pri tome nije vezan nikakvim procesnim pravilima o određivanju konkretne agencije za izvršenje njegove naredbe, izuzev odredaba o nadležnostima tih agencija. Odluka Suda da povjeri izvršenje naredbe određenoj agenciji slobodna je sudijska procjena o kojoj sudija odlučuje u svakom pojedinačnom slučaju i time ni u kom slučaju ne dovodi u pitanje profesionalnost agencija koje nisu određene tom prilikom.

Prema tome, ni Sud Bosne i Hercegovine ni SIPA nisu postupili suprotno Ustavu, nego je to upravo učinila Vlada RS odlukom od 10. decembra 2015. godine da MUP Republike Srpske spriječi svaki ulazak i pretres republičkih i lokalnih institucija RS.

Podsjećamo da je odredbom člana 239. Krivičnog zakona BiH propisano, pored ostalog, kao krivično djelo odbijanje službenih osoba u institucijama entiteta da izvrše odluku Suda BiH ili spriječe njeno izvršenje ili na drugi način onemogućavaju njeno izvršenje.

S obzirom da odluke entitetskih vlada nisu obavezujuće institucijama na državnom nivou, Sud Bosne i Hercegovine nastavlja rad u punom kapacitetu uz poštivanje svih važećih zakona države Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Suda BiH.

Izvor: N1 BiH

0 Shares
0 Shares
Copy link