Stevo Mirjanić u Trebinju: Centar za agrarni razvoj od marta naredne godine

TREBINJE – Pokretanje centra za agrarni razvoj i inventarizacija zemljišta na području Trebinja, Ljubinja, Bileće i Berkovića glavne su donesene odluke na današnjem sastanku ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Steva Mirjanića sa predstavnicima ove četiri hercegovačke opštine u Trebinju.

Cilj centra će biti unaprjeđenje razvoja poljoprivrede u ovom području Hercegovine.

Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS, Stevo Mirjanić, pojasnio je da centar neće zapošljavati nove ljude, već da je ovaj centar oblik djelovanja postojećih institucija.

Govoreći o procesu inventarizacije zemljišta na području ove četiri hercegovačke opštine, Mirjanić je rekao da je u planu da se izvrši identifikacija  poljoprivrednih površina i prevođenje zemljišta koje nije čista oranica u obradivo zemljište.

U tu svrhu, planirana je nabavka specijalizovane freze koja će koštati oko 3.000.000 KM.

„Mi hoćemo da se proširi taj broj hektara poljoprivrednih zemljišta, da identifikujemo i da vidimo šta je za obradu u poljoprivredi a šta nije, šta je za pošumljavanje a šta nije, šta je u okviru krša, koje su pogodne površine koje se mogu privesti poljoprivredi jednom rječju inventarizacija površina i u okviru krša i u okviru poljoprivrednih namjena, da se jednostavno identifikuje šta je za šumu, šta je za poljoprivrednu proizvodnju i u tom smislu napravi jedan red“, istakao je Mirjanić i dodao da svaki hektar zemljišta na ovom prostoru mora dobiti vodu.

Ministar Mirjanić je takođe naveo da se ovaj centar neće  baviti samo zemljištem i vodom nego će se pažnja posvetiti i stočarstvu kao vrlo važnoj poljoprivrednoj grani u Hercegovini.

„Ove četiri opštine imaju oko 13.000 govedi, 45. 000 ovaca, 1.000 koza i to ćemo na određen način fokusirati u radu ovog centra. Dakle, poljoprivredu i preradu poljoprivrednih proizvoda u cjelini“, izjavio je Mirjanić.

Gradonačelnik Trebinja, Luka Petrović, nakon današnjeg sastanka napomenuo je da su sve četiri navedene opštine saglasne da djeluju jedinstveno te da proizvode prvo prodaju u ovom dijelu Hercegovine.

„ U Hercegovini se proizvodi samo 30 a uvozi se 70 procenata hrane. To je ono što moramo promijeniti i na ovakav način, uvjereni smo, da ćemo u tome uspjeti u naredne dvije- tri godine“, rekao je Petrović.

Centar za agrarni razvoj  bi trebao da počne sa radom u martu naredne godine.

Današnjem sastanku pored predstavnika grada Trebinja i opština Bileća, Ljubinje i Berkovići učestvovali su i šefovi razvojnih agencija i odjeljenja za poslove agrarnog sektora grada Trebinja i navedenih opština.

Milena Koprivica

Autor