Početna  /  Republički štab produžio sve preventivne mjere
Izdvajamo Republika Srpska

Republički štab produžio sve preventivne mjere

Republički štab za vanredne situacije donio je danas, Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u Republici Srpskoj, kojim su produžene sve preventivne mjere do 12. oktobra 2020. godine.

Zaključkom je preciznije normirano da se zabranjuju sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, što uključuje i okupljanja kao što su svadbe, sahrane i slična organizovana okupljanja.

Ugostiteljski objekti, bioskopi, pozorišta, muzeji i slično dužni su da organizuju svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane ЈZU Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance.

Ovim je precizirano da se ograničenje javnog okupljanja u grupama većim od 50 lica ne odnosi na rad ugostiteljskih objekata, odnosno broj lica koja će moći da borave u ugostiteljskim objektima zavisiće od površine objekta.

S tim ciljem, uvodi se obaveza ugostitelja i pružaoca usluga u oblasti kulture i umjetnosti (muzeja, bioskopa, pozorišta i slično) da na ulazu u objekat postavi obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

Oblik i sadržaj obavještenja definisaće ЈZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Takođe, osim dosadašanjeg nadzora od strane Republičke uprave za inspekcijske poslove i Komunalne policije, nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka vršiće i pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

1. U cilju prevencije širenja virusa korona SARS – Co V-2 i COVID – 19 bolesti na teritoriji Republike Srpske i zaštite i spasavanja stanovništva do 12.10.2020. godine zabranjuju se sva javna okupljanja u grupama većim od 50 lica, što uključuje i okupljanja kao što su svadbe, sahrane i slična organizovana okupljanja.

2. Do 12.10.2020. godine ograničava se radno vrijeme ugostiteljskim objektima za ishranu i piće od 06:00 do 24:00 časa.

3. Pružanje ugostiteljskih usluga ishrane i pića na način regulisan tačkom 2. ovog zaključka odnosi se i na ugostiteljske objekte za smještaj.

4. Do 12.10.2020. godine dozvoljavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isključivo bez prisustva publike, uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje je propisao ЈZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

5. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnostu dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane ЈZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprečavanje pojave i širenja COVID – 19 bolesti na radnom mjestu.

6. Subjekti koji pružaju usluge iz oblasti ugostiteljstva, umjetnosti i zabave (bioskopi, pozorišta, muzeji i sl.) dužni su:

1) organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane ЈZU “Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” sa posebnim pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisane fizičke distance i

2) na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u objektu u odnosu na njegovu površinu.

7. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom ЈZU “Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

8. Republički organi uprave, organi jedinica lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlaštenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sledeći način:

1) na ulazu u službene prostorije ograničiti broj osoba koje istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa

2) održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra, uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i

3) omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

9. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave, Komunalna policija.

10. Јedinice lokalne samouprave dužne su da svoje akte usaglase sa ovim zaključkom, a u slučaju pogoršane epidemiološke situacije na svojoj teritoriji donesu restriktivnije mjere u odnosu na mjere utvrđene ovim zaključkom.

11. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj (COVID – 19) („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID – 19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 24/20) se primjenjuju uz ovaj zaključak.

12. Ovim zaključkom stavlja se van snage Zaključak o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID – 19) u Republici Srpskoj, broj: 55-1/20 od 14.09.2020. godine.

13. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Izvor: RTRS

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap