Početna  /  Pročitajte kako je BiH odgovorila na Upitnik Evropske komisije
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska

Pročitajte kako je BiH odgovorila na Upitnik Evropske komisije

Nakon današnje ceremonije uručenja predstavnicima Evropske komisije, odgovori BiH na Upitnik EK javno su dostupni na veb stranicama Direkcije za evropske integracije.

Odgovori na Upitnik predstavljaju rezultat napornog rada i angažmana institucija na svim nivoima vlasti U pripremi odgovora na 3.242 pitanja iz Upitnika Evropske komisije, tokom 14 mjeseci u 35 radnih grupa radilo je 1.083 državnih službenika sa svih nivoa vlasti koji su bili imenovani na 1.600 pozicija (neki službenici su učestvovali u radu više radnih grupa za evropske integracije).

Osim njih, u rad je bilo uključeno i 15 članova Komisije za evropske integracije te 20 članova Kolegija za evropske integracije. Održano je 70 sastanaka tijela u mehanizmu koordinacije tokom tehničke finalizacije odgovora. Pripremljeno je ukupno 20.037 stranica odgovora. Uz odgovore i priloge, dostavljen je i 1.151 akt (zakoni, podzakonski akti i sl.) na koje se referira u odgovorima.

Osim odgovora institucija BiH, Evropskoj komisiji su uručeni i odgovori organizacija civilnog društva na 177 pitanja iz Upitnika EK. Direkcija je, simbolično prema broju poglavlja, izdvojila i omogućila i građanima da odgovore na 35 pitanja od opšteg životnog značaja.

Prikupljeno je 5.347 odgovora građana BiH, koji su takođe uručeni Evropskoj komisiji. Upitnik je instrument kojim se Evropska komisija služi u pripremi mišljenja o zahtjevu BiH za članstvo u EU, a odgovori na pitanja iz Upitnika su jedan od izvora informacija koje će Evropska komisija u tome koristiti.

0 Shares
0 Shares
Copy link