Početna  /  Predsjednik SO Bileća Ljubo Vuković političkim pritiskom protiv portala “Moja Hercegovina”
Hercegovina

Predsjednik SO Bileća Ljubo Vuković političkim pritiskom protiv portala “Moja Hercegovina”

Nezadovoljan tekstom „Opština Bileća: Zbog nezakonitog konkursa krivične prijave protiv Vukovića i Aleksića“, predsjednik bilećke Skupštine Ljubo Vuković uputio je reagovanje portalu „Moja Hercegovina“ u kome, bez ijednog argumenta, autorku istog optužuje za „širenje neistina i obmana, te tendencioznih navoda“. Smatramo da na ovaj način Vuković vrši politički pritisak na naš medij, pokušava da ga diskredituje, ugrožava slobodu javne riječi i pravo novinara na slobodan rad.

Ljubo Vuković (FOTO: Moja Hercegovina)
Ljubo Vuković (FOTO: Moja Hercegovina)

Zaprimljeno reagovanje, koje Vuković naziva „demant“, prenosimo u cjelosti da bismo javnosti predočili kako jedan javni funkcioner smatra da, bez ijednog dokaza i argumenta, može da uputi najteže optužbe jednom novinaru i mediju, misleći da za to ne mora da snosi nikakvu odgovornost.

 

Demant na pisanje novinarke Jelene Dende, portal  „Moja Hercegovina “

objavljenog dana 01.04.2016. godine

 

Poštovani,

U portalu „Moja Hercegovina “ dana  01.04.2016. godine,  objavljen je tekst pod naslovom: :“  Zbog nezakonitog konkursa krivične prijave protiv Vukovića i Aleksića”, u kome autor istog iznosi niz netačnosti i tendencioznih navoda. 

U skladu sa Zakonom o javnom informisanju , a u cilju pravovremenog i objektivnog informisanja javnosti,  molim  da na  Vašem  portalu , u cijelosti i na istom prostoru, objavite ovaj ispravak netačnih i neistinitih informacija iznesenih o meni u tekstu autora Jelene Dende.

U svom tekstu od  01.04.2016. godine autorka  Jelena Denda  navela je : 

„Na naše pitanje kako je Komisija mogla izabrati kandidata koji, kao što je sud utvrdio, nije ispunjavao uslove predviđene konkursom i zašto je Čuknić i nakon tri godine vršilac dužnosti, a ne direktor, Vuković kaže da je za njih ispunjavala uslove, te da će je ponovo imenovati.

– Poništena je odluka Skupštine, ali Skupština će dalje nastaviti i imenovati vršioca dužnosti direktora. Čuknić je dobila saglasnost Ministarstva /zdravlja i socijalne zaštite RS/. Za nas je ispunjavala uslove. Ona je još uvijek vršilac dužnosti direktora zato što nismo završili posao, zato što je sudski postupak bio u toku. Pa hajde pitaj na Termo Gacku, po sedam godina su neki bili v. d. direktora. Ona opet može biti imenovana za v. d-a, pa nek dođe kontrola – kazao je Vuković.“

Naglašavam da je  informacija sadržana u spornom tekstu, u kontekstu obavještavanja javnosti o imenovanju v. d. direktora  JU Centar za socijalni rad Bileća,  netačna i  da  nisam dao bilo kakvu zvaničnu izjavu autoru teksta  portala  „Moja Hercegovina “, Jeleni Dendi, koja me je neovlašteno  prilikom našeg neformalnog razgovora tajno snimala.

Osim grubih neistina , demantujem i sam naslov teksta:“  Zbog nezakonitog konkursa krivične prijave protiv Vukovića i Aleksića”, jer nije tačan i ne predstavlja objektivno informisanje javnosti.

Autor ovog teksta  već je i ranije iskazao svoj interes za širenje neistina  i obmana kroz svoje ranije tekstove. Nadam se da autor teksta  ubuduće neće iznositi  neistinite informacije kojima se samo stvaraju nepotrebne tenzije kako prema organu koji predstavljam, meni samom , ali   i portalu  čije tekstove prezentuje  u javnosti.

Stoga naprijed navedene tvrdnje novinarke  portala „ Moja Hercegovina“,  odbacujem kao neistinite, netačne i vrlo tendenciozne, usmjerene na narušavanje ugleda i diskreditovanje  mene kao predsjednika Skupštine opštine Bileća.

U cilju davanja tačnih informacija za našu javnost i dolaska do istine u cjelosti prenosim odgovor punomoćniku tužilje, advokatu Goranu Petronijeviću,  vezano za poništenje Odluke o imenovanju direktora JU  Centar za socijalni rad Bileća.

 

„Republika Srpska

Opština Bileća

Skupština opštine

 

Broj:11.01/013-54/16

Bileća,01.04.2016.godine

 

Advokat

Goran Petronijević

P.P.125

11040 Beograd

 

PREDMET: Odgovor na Vaš podnesak od 11.03.2016.godine.

 Poštovani,

                      Dana 16.03.2016. godine na protokol Skupštine opštine  Bileća stigao je Vaš podnesak  br. 11.01/013-54/16  od 11.03.2016.godine, kojeg sam ja lično primio  i pročitao u četvrtak, 24.03.2016.godine.

Ovim putem Vas obavještavamo da kao advokat možete prijetiti i zastupati stranke u svojoj matičnoj državi, dok u Republici Srpskoj  NE MOŽETE.

 Znanja radi, podsjećamo Vas da je stupanjem na snagu novog Zakona o advokaturi Republike Srpske, o čemu možda nemate saznanja, prestala mogućnost da advokati iz drugih država mogu zastupati stranke u Republici Srpskoj, pa sve izdate punomoći prestaju proizvoditi pravno dejstvo.

Nezavisno od gore navedenog, Opština Bileća se stara o zakonitosti rada nadležnih organa i tijela u kojima bira odgovorna lica. Tako će biti i u JU Centar za socijalni rad Bileća.

Procedura izbora direktora navedenog Centra će biti provedena u skladu sa zakonom  na prvoj sjednici Skupštine opštine  Bileća, jer ista procedura nije mogla biti završena na prethodnoj sjednici Skupštine opštine  koja je održana 25.03.2016.godine, jer je na Kolegiju Skupštine  opštine koji je održan već 11.03. 2016.godine utvrđen bio dnevni red, a Odluka nadležnog organa je zaprimljena poslije sjednice Kolegija kada je već bio utvrđen dnevni red za 22.Redovnu sjednicu Skupštine opštine ,  pa je Vaša prijetnja i Vašeg klijenta, podnošenjem krivične prijave, potpuno neosnovana i nepotrebna.“                                                                                                                                                                                                                           

Pozivajući se na Kodeks za štampu i online medije BiH, te potrebu objektivnog i istinitog informisanja javnosti, tražim  da sadržaj ovog demanta objavite na  Vašem portalu, s razlogom više, jer smatram da se do objavljenih podataka došlo suprotno Kodeksu, te da su zlonamjerno, neovlašteno i bez saglasnosti interpretirani.

Uz uzajamno razumijevanje i poštovanje, nadam se nastavku dobre profesionalne saradnje.

S poštovanjem,

                                                                                             Predsjednik Skupštine opštine,

                                                                                              LJubo Vuković, dipl.pravnik

 

***

U priloženom reagovanju Vuković nijednu optužbu upućenu našoj novinarki nije potkrijepio niti jednim dokazom, pa, samim tim, ovakvo reagovanje ne predstavlja nikakav demanti, jer da bi se nešto demantovalo moraju biti izneseni kontraargumenti ili dokazi.

U svom tekstu, u skladu sa pravilima profesije, novinarka Jelena Denda pružila je priliku za izjavu svima koje je Branka Radmilović u tekstu navela kao osobe koje su učestvovale u namještanju spornog konkursa, navedene izjave je prenijela korektno i istinito, bez iscjecanja iz konteksta, i na taj način objektivno i potpuno informisala javnost o datoj temi.

Osim toga, naša novinarka posjeduje dokaze za sve tvrdnje koje su iznesene u tekstu, uključujući i audio snimak razgovora sa Vukovićem iz koga se jasno može zaključiti da je on dobrovoljno pristao da joj da zvaničnu izjavu i da je razgovor između njih dvoje i obavljen u tom kontekstu. Novinarka je ovom prilikom držala uključen diktafon ispred Vukovića kako bi jasno mogao da ga vidi, što mogu potvrditi i svjedoci. Takođe, imamo svjedoke koji mogu potvrditi da je novinarka Vukovića pitala da joj da izjavu i da je on na istu pristao. Stoga Vukovićeve tvrdnje da ga je novinarka snimala „neovlašteno i tajno prilikom neformalnog razgovora“ nemaju veze sa istinom.

Smatramo da su Vukovićevi navodi da je novinarka „i ranije iskazala interes za širenje neistina i obmana kroz svoje ranije tekstove“, te da se „nada da autor teksta ubuduće neće iznositi neistinite informacije kojima se stvaraju nepotrebne tenzije kako prema organu koji predstavlja, njemu samom, ali i portalu čije tekstove prezentuje u javnosti“, kao i sve ostalo što je bez dokaza navedeno u njegovom reagovanju, nedopustivi i predstavljaju otvoren politički pritisak i ugrožavanje slobode javne riječi i pravo novinara na slobodan rad. Kao diplomirani pravnik, Ljubo Vuković je sve navedeno morao da zna prije nego što je odlučio da na reaguje na ovakav način. Takođe, Vuković, kao javni fukncioner koji sjedi na čelu bilećke Skupštine mora da bude svjestan odgovornosti koju sa sobom nose neistine koje je olako iznio protiv naše novinarke i našeg medija. Korištenje ličnih uvreda, profesionalne diskvalifikacije i govora mržnje prema novinarki i politička bahatost u zaprimljenoj reakciji Ljuba Vukovića, predstavljaju neprimjerno ponašanje predsjednika parlamentarnog tijela i odbornika (SNSD-a),  te su grubi atak na slobodu izražavanja i prava novinara.

Stoga, redakcija portala „Moja Hercegovina“ ovakve reakcije i poltičke pritiske Ljuba Vukovića prema njoj smatra apsolutno neprihvatljivim, skandaloznim i nedopustivim za demokratsko društvo u kome živimo!

 

Dragiša Sikimić,

glavni i odgovorni urednik portala “Moja Hercegovina”

75 Shares
75 Shares
Copy link