Početna  /  Poništena odluka o smjeni Vere Sladojević
Republika Srpska

Poništena odluka o smjeni Vere Sladojević

BANJALUKA – Okružni sud u Banjaluci poništio je odluku Skupštine grada o smjeni direktorice Centra za socijalni rad Banjaluka Vere Sladojević zbog toga što smjena nije obrazložena. Ovo, ipak, ne mora značiti da će se Sladojević vratiti na posao obzirom na to da je sud u presudi naveo da gradske vlasti u roku od 30 dana treba da donesu novu odluku, saznaje CAPITAL. 

U presudi koju je Okružni sud donio 30. januara, a koja je u posjedu CAPITAL-a, navedeno je da je rješenje o smjeni Vere Sladojević nezakonito s obzirom da u njemu nisu navedeni razlozi smjene.

Sud ne osporava da gradska Skupština ima zakonsko ovlaštenje da imenuje i razrješava direktora javne ustanove čiji je osnivač ili suosnivač, ali navodi i da to mora biti u skladu sa zakonom.

„Osporeni akt ne sadrži obrazloženje, pa prema tome niti razloge njegovog donošenja, kao ni pouku o pravnom sredstvu. Stoga, nedostatak obrazloženja ima za posljedicu nemogućnost ocjene njegove zakonitosti, tako da predstavlja dovoljan razlog za poništenje takvog akta“, navodi se u presudi.

Skupština grada u roku od mjesec dana treba da donese novu odluku

Dodaje se i da činjenica da je Skupština grada u odgovoru na tužbu dostavila podrobnije obrazloženje razloga zbog kojih je donijela ovakvo rješenje, nema uticaja na odluku suda, jer ti razlozi ne mogu nadomijestiti nedostatak obrazloženja u samom rješenju o smjeni.

Sud dalje navodi da tuženi ima diskreciono pravo da donese odluku kakvu je donio, ali da za nju mora dati obrazloženje, s obzirom na to da iz sadržine rješenja koje je poništeno nije moguće utvrditi da li je poštovana zakonom propisana procedura razrješenja direktorice Centra za socijalni rad Banjaluka.

„Tuženi je u obavezi da odmah, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema ove presude,  donese novi upravni akt uvažavajući pravno shvatanje ovog suda i primjedbe u pogledu postupka“, navedeno je u presudi.

Partner u Advokatskoj firmi „Sajić“ Sanja Đukić, koja zastupa smijenjenu Veru Sladojević, potvrdila je za CAPITAL da je sud donio presudu kojom je poništo rješenje o smjeni i dodala da se sada čeka nova odluka Skupštine grada.

„Vidjećemo kakav će akt Skupština da donese. Ali, u svakom slučaju, bilo kakav akt da donese moraće imati obrazloženje zbog čega se on donosi. Ako budu išli u pravcu razrješenja sa funskcije direktora, u tom rješenju će morati biti navedeni razlozi zasnovani na zakonu. Rješenje koje je sada poništeno nije imalo nikakvo obrazloženje niti pouku o pravnom lijeku“, kazala je je Đukić.

Vera Sladojević pokrenula i radni spor protiv Centra

Ona je rekla da je pokrenut i radni spor, koji je bio prekinut do donošenja ove presude, ali da će on sada biti nastavljen.

„Tim sporom tražimo razliku plate s obzirom na to da je gospođa Sladojević imala ugovor o obavljanju funkcije direktora, a sada ga više nema. Prema tome, nastavićemo ovaj spor kako bi se regulisao i taj status“, kazala je Đukić.

Sa predstavnicima gradske vlasti danas nismo uspjeli stupiti u kontakt, ali su u odgovoru na tužbu naveli da smatraju da je rješenje doneseno na zakonit način i nakon što je razmotren izvještaj Odjeljenja za kulturu, turizam i socijalnu politiku grada, o stanju u Centru za socijalni rad, u kojem je navedeno da su evidentirane brojne nepravilnosti u radu ove ustanove.

„Izvještaj je sačinjen nakon sprovedenog stručnog nadzora nad radom Centra od strane Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS i inspekcije, a koji je uslijedio nakon povećanog broja pritužbi korisnika usluga Centra i zaposlenih u Centru na nepravilnosti i nezakonitosti u radu direktorice“, stoji, između ostalog, u odgovoru na tužbu.

Vera Sladojević razriješena je funskcije direktora Centra za socijalni rad Banjakuka 21. jula 2017. godine i vraćena na radno mjesto na kojem je bila prije nego što je imenovana za direktoricu.

Smijenjena je u julu nakon slučaja “Kanada”, odnosno afere o usvajanju dvoje banjalučkih mališana u Kanadi.

9 Shares
9 Shares
Copy link