Početna  /  Opštini Gacko fale radnici
gacko Hercegovina

Opštini Gacko fale radnici

GACKO – Iako  Zakon o lokalnoj samoupravi opštinu Gacko svrstava u vrh lokalnih samouprava u RS sa viškom zaposlenih (pominjana je cifra od 127 prekobrojnih), Opštinska uprava je prije nekoliko dana raspisala konkurs za prijem 27 radnika na neodređeno vrijeme. Radi se o ponovljenom konkursu iz 2016. godine koji je zbog propusta u proceduri poništila Upravna inspekcija.

Opština Gacko (Foto: Moja Hercegovina)

Opština Gacko otvara vrata za 27 novih radnika reklo bi se na osnovu upravo raspisanog konkursa.

Iskazana je potreba za popunjavanjem radnih mjesta u svim opštinskim odjeljenjima, Stručnoj službi načelnika i Vatrogasnoj jedinici. Traže se stručni saradnici srednje i visoke stručne spreme, mahom društvenog smjera, ekonomisti i pravnici sa iskustvom, ali i spremačica, rukovalac parnih kotlova i vatrogasac.

Sličan konkurs je, izvještavali smo svojevremeno, raspisan prije nešto manje od godinu dana, uoči izbora, ali je zbog proceduralnih propusta Upravna inspekcija naložila da se raskinu potpisani Ugovori o radu, a konkurs poništi.

Uprkos tome, u lokalnoj samoupravi su našli načina da zadrže većinu novoangažovanih radnika, pa je i novi konkurs, u suštini, legalizacija već popunjenih radnih mesta koja su rezultat predizbornih obećanja.

Aktuelnim konkursom se, doduše, traži nešto manji broj radnika. Na spisku ovog puta nema građevinskog inspektora iako je ovo mjesto u opštinskoj upravi godinama upražnjeno. Kandidat koji se na prošlom konkursu prijavio za ovu poziciju i bio odbijen nije želio da se njegovo ime pominje u javnosti. Iako je sve, tvrdi, nezakonito, demantovao je da je tužio opštinu, mada je razmišljao o tome. Kaže, odustao je zbog nekih prijatelja kojima nije želio da pravi problem svojom tužbom.

Ni ostali kandidati se nisu osmjelili da pravdu potraže pred sudom uzdajući se u obećanje da će konkurs u dogledno vrijeme biti ponovljen.

Na pitanje da li će biti para za plate novozaposlenih u Odjeljenju za privredu i finansije dobili smo jasan odgovor: “Sredstava su planirana , a i da fale, biće obezbjeđena rebalansom”.

Prema grubim procjenama, za 27 zaposlenih na godišnjem nivou je potrebno oko 450 hiljada maraka. Iz Budžeta je planirano da se u ovoj godini za plate izdvoji oko 42% ili skoro cjelokupan poreski prihod, oko 4,1 milion maraka.

[mhc_antrfile naslov=”Gdje su pare za stipendije?”]

Po onoj narodnoj – daleko od očiju, daleko od srca, studenti  iz Gacka na univerzitetima širom Srbije i RS imaju manje sreće sa učešćem u budžetskim sredstvima. Iako je akademska godina, bar kad su predavanja u pitanju, na izmaku, obećani konkurs za stipendije još nije raspisan. Svoj revolt zbog takvog nemara lokalnih vlasti akademci mahom iskazuju na društvenim mrežama pitajući se gdje već dvije godine odlaze sredstva u budžetu namjenjena za stipendije. Najavljuju potpisivanje peticije kako bi i na taj način izvršili pritisak na nadležne.
[/mhc_antrfile]

Prema aktuelnom Zakonu o lokalnoj samoupravi opština Gacko sa oko 9 hiljada stanovnika može da ima 30-tak zaposlenih. Rok od dvije godine koji je dat da se broj činovnika svede u zadate okvire polako ističe, a gomilanje radnika se nastavlja.

Iako su plate (još uvijek) redovne, zabrinutost ipak postoji, posebno među zaposlenima u ustanovama čiji je opština osnivač.

Sindikat sve manje uliva povjerenje da može da se nametne kao zaštitnik ostvarenih prava budući da su u ovoj organizaciji poslednjih mjeseci na sceni previranja. Sjednica Skupštine na kojoj je trebao da se izabere novi predsjednik je dva puta odgađana, a postavljeno je i pitanje legitimiteta delegata. Sumnje u transparentan rad predsjednika, nastojanja da se umjesto solidarnosti među radnicima prave podjele i zagovara diskriminacija ne ostavljaju mnogo prostora za vjeru da umanjenja plata neće biti.

Milanka Kovačević

0 Shares
0 Shares
Copy link