Početna  /  Opština Ljubinje završila prošlu godinu sa negativnim finansijskim rezultatom
Hercegovina ljubinje

Opština Ljubinje završila prošlu godinu sa negativnim finansijskim rezultatom

LJUBINJE – Opština Ljubinje završila je prošlu godinu sa negativnim finansijskim rezultatom od 588.000 maraka, zbog čega je uz ostale nepravilnosti dobila negativno mišljenje Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

ljubnje-moja-hercegovina
Zgrada Opštine Ljubinje (Foto: Moja Hercegovina)

U revizorskom izvještaju je navedeno da su prihodi u opštinski budžet u prošloj godini iznosili 1,66 miliona, a rashodi su dostigli 2,29 miliona KM, prenosi Glas Srpske.

– Opština je iskazala negativan finansijski rezultat tekuće godine od 632.204, a zbog određenih odstupanja od pravila, prema nalazu revizije, negativan finansijski rezultat iznosi 588.162 KM – naveli su revizori.

Osim opštinske administracije, iz budžeta se u potpunosti finansiraju Centar za socijalni rad, vrtić “Ljubinje” i Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća, a djelimično Narodna biblioteka i Srednjoškolski centar.

Skupština opštine Ljubinje, prema nalazima revizije, nije donijela odluku o rebalansu budžeta u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu RS. Problem je što je to uradila prije pribavljene saglasnosti Ministarstva finansija RS.

Problemi su uočeni i prilikom sprovođenja postupaka javnih nabavki.

– Opština Ljubinje u 2014. godini nije sprovela postupke javnih nabavki za robu, radove i usluge prilikom izgradnje kanalizacionog odvoda u ulici, betoniranje lokalnog puta, postavljanje javne rasvjete, nabavke goriva, nasipanje lokalnih puteva i krpljenje rupa po gradskim i prigradskim ulicama. To nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH – navedeno je u revizorskom izvještaju.

Revizori su utvrdili da nije bilo sve čisto ni prilikom imenovanja na rukovodeća mjesta u javnim ustanovama koje se finansiraju iz opštinskog budžeta. Skupština opštine je u decembru 2012. godine imenovala vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad, u aprilu 2013. v.d. direktora vrtića “Ljubinje”, a načelnik je još u decembru 2000. godine donio rješenje za imenovanje v.d. komandira Opštinske vatrogasne službe. Uprkos tome, do završetka revizije nije izvršeno imenovanje direktora navedenih ustanova i službe.

Revizori su utvrdili da nije usvojen ni pojedinačni kolektivni ugovor za zaposlene, što nije u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u lokalnoj samoupravi RS.

– Visina cijene rada nije donesena u skladu sa tim ugovorom, a plate funkcionera u 2014. godini su privremeno umanjene za 15 odsto na osnovu odluke načelnika o privremenom umanjenju plate funkcionera od 2009. godine, što nije u skladu sa zakonom – navedeno je u izvještaju.

Utvrđeno je da vrtić “Ljubinje” nije obračunavao plate u skladu sa Pravilnikom o platama i drugim primanjima zaposlenih, već na osnovu odluka v.d. direktora u kojima nisu definisani koeficijenti.

Načelnik Ljubinja Vesko Budinčić je rekao da je upoznat sa nalazima revizije.

– Stanje nije dobro, ali je teško funkcionisati zbog toga što sve ide preko opštine i na leđa opštine kada je riječ o finansijama javnih ustanova – istakao je Budinčić.

0 Shares
0 Shares
Copy link