Održan sastanak udruženja „Kolijevka“ iz Gacka: Višečlane porodice su faktor razvoja društva

“Višečlane porodice su jedina nada da opstanemo kao narod i država, i stoga bi udruženja višečlanih porodica morala biti proglašena za udruženja od vitalnog interesa u svakoj lokalnoj zajednici i u republici”, poruka je udruženja „Kolijevka“ iz Gacka.

Predsjednica udruženja "Kolijevka" Nada Ilić (FOTO: Moja Hercegovina)
Predsjednica udruženja “Kolijevka” Nada Ilić (FOTO: Moja Hercegovina)

U nedostatku kvoruma, umjesto zakazane skupštine udruženja, sinoć je održan sastanak na kome se razmatrao položaj porodica sa četvoro i više djece. Bilo je riječi o tome šta je urađeno u prošloj godini i o planovima za ubuduće, kako bi se njihov položaj popravio.

Predsjednica udruženja Nada Ilić je rekla da višečlane porodice ne smiju biti socijalna kategorija, nego se trebaju posmatrati kao faktor razvoja.

„U situaciji kad mortalitet pobjeđuje natalitet, poručujemo da su jedino djeca ta za koju treba da se borimo. Samo na taj način ćemo biti od koristi za državu i društvo. Očekujemo, povratno od države i lokalne zajednice, da nas podrže, da u nama prepoznaju snagu razvoja i da pomognu višečlane porodice. Para ima, samo ih treba mudro i strateški usmjeriti u one svrhe koje će na duge staze doprinijeti razvoju društva“, kaže Nada.

Aleksandra Mastilović smatra da bi podrška društva morala da bude mnogo veća (FOTO: Moja Hercegovina)
Aleksandra Mastilović smatra da bi podrška društva morala da bude mnogo veća (FOTO: Moja Hercegovina)

Aleksandra Mastilović, majka četvoro djece, smatra da bi zajednica morala mnogo više da uradi za ove porodice. Ističe da je veoma bitno da se pomogne onima koji su u teškoj materijalnoj situaciji.

U udruženju „Kolijevka“ su počeli sa pravljenjem registra i socijalne karte višečlanih porodica, kako bi im se pružila adekvatna podrška. Prema podacima, u Gacku živi 101 porodica sa četvoro i više djece, ali je, na žalost, njihov broj u opadanju. Stoga je neophodno učiniti sve kako bi se negativan trend prekinuo.

Predstavnici udruženja su se juče sastali i sa načelnikom opštine Milanom Radmilovićem, koji je obećao da će podržati zahtijev „Kolijevke“ za dobijanje statusa od vitalnog interesa za opštinu.

Milanka Kovačević

Autor