MMF o pravosuđu BiH: Slabo i fragmentovano po svim parametrima

Pravosuđe u BiH je slabo i fragmentovano, a međuetnički sukobi i komplikovana unutrašnja struktura sprečavaju implementaciju reformi, uključujući i odluku “Sejdić i Finci”, navedeno je u Izvještaju Međunarodnog monetarnog fonda o stanju bh. institucija.

“Od 2006. reforma pravosuđa je izgubila zamah, nakon što je došlo do poboljšanja prikupljanja unutrašnjih prihoda i smanjenje interesa međunarodnih aktera. Međunarodna zajednica smanjila je direktno angažovanje OHR-a u korist evropskog pristupa. Reforme su zastale, a paket ustavnih promjena poražen u državnom parlamentu”, navedeno je u izvještaju. Upozoravaju i na to da je pravosuđe slabo i zbog institucionalne fragmentiranosti i činjenice da entitetski zakoni nisu horizontalno harmonizovani.

“Sudske presude se često ne provode, pa zbog toga tužioci ponavljaju procese. Mnogi vide sudije sklonima da donose presude u liniji sa političkim partijama koje predstavljaju njihovu etničku grupu. Kvalitet presuda u ekonomskim i finansijskim predmetima je često veoma slab, a mnoge sudije dosuđuju odštete bez rješavanja uzročnika problema. Svi međunarodni parametri ukazuju na slabost pravosudnog sistema BiH”, navedeno je u izvještaju.

Kako ističu, čak i u odnosu na susjedne zemlje, pravosuđe u BiH je slabo, a i percepcija javnosti je u skladu sa takvim ocjenama.

“Reforma pravosuđa sada je opet u fokusu uz podršku EU, ali ishod reformi je neizvjestan. Godine 2015. vlasti su usvojile Reformsku agendu s ciljem poboljšanja vladavine prava koju podržavaju međunarodni partneri BiH, predvođeni od strane EU. Opipljiv napredak reformi je neophodan uslov za kandidatski status BiH. MMF-ov produženi aranžman, koji je odobren 2016, pomaže implementaciji agende kroz jačanje državnih razvojnih banaka i javnih preduzeća”, navedeno je u izvještaju.

Iz bh. misije Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) ističu da je zbog unapređenja pravosuđa u BiH pokrenut projekat Procjena potreba pravosuđa za efikasno procesuiranje predmeta korupcije kroz praćenje rada na krivičnim predmetima. Podsjećaju da je u pitanju dvogodišnji projekat Misije OEBS-a koji ima za cilj unapređenje rada tužilaštava i sudova u BiH na predmetima korupcije.

“Cilj projekta je utvrđivanje i analiza konkretnih problema i nedostataka u procesuiranju predmeta korupcije, kroz praćenje suđenja u predmetima korupcije, reviziju spisa predmeta, razgovore sa sudijama, tužiocima i drugim relevantnim akterima”, naveli su oni.

Dodaju da Misija trenutno radi na finalizaciji privremenog izvještaja, koji će biti objavljen početkom 2018. godine.

“U ovom izvještaju biće predstavljena analiza predmeta okončanih u periodu od 2010. godine do jeseni 2017. godine, sa utvrđenim problemima i njihovim glavnim uzrocima u okviru relevantnog zakonodavstva, djelotvornošću rada relevantnih institucija i kapacitetima sudija i tužilaca, u odnosu na međunarodne standarde i najbolje prakse”, naveli su, uz napomenu da će konačni izvještaj biti objavljen do kraja naredne godine, sa preporukama domaćim i međunarodnim akterima.

“Snažnog smo uvjerenja da su vlasti, parlamenti i pravni stručnjaci u BiH i dalje posvećeni jačanju borbe protiv korupcije te da će uzeti u obzir preporuke misije”, navedeno je.

Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta poslali su šturi odgovor na naše pitanje o realizaciji ovog projekta.

“VSTS BiH je konsultantu Misije OEBS-a u BiH dostavio set podataka o sudskim i tužilačkim predmetima u vezi sa krivičnim djelima korupcije”, objasnili su oni.

Danas i sutra sjednica VSTS BiH

Visoki sudski i tužilački savjet (VSTS) BiH danas i sutra održaće dvodnevnu sjednicu na kojoj će, između ostalog, biti razmatran zaključak povodom dopisa direktorke za zapadni Balkan pri Generalnoj direkciji Evropske komisije (EC) za proširenje, a koji se odnosi na provjeru ratne prošlosti nosilaca pravosudnih funkcija u BiH.

Prema prijedlogu dnevnog reda, članovi VSTS-a trebalo bi da se izjasne o implementaciji “Peer Rewiew” preporuka i pripremi akcionog plana u toj oblasti. Radi se o preporukama Evropske komisije (EC) koje se odnose na procjenu stanja u vezi s razvojem i primjenom zakonodavstva, kao i razvojem institucija u kontekstu priprema za članstvo u EU.

Autor