Početna  /  MH ISTRAŽUJE Oduzeli zemlju u Bileći i procijenili je deset puta manje od prave vrijednosti!
Istrage Izdvajamo

MH ISTRAŽUJE Oduzeli zemlju u Bileći i procijenili je deset puta manje od prave vrijednosti!

Osnovni sud u Trebinju utvrdio je gotovo deset puta veću vrijednost parcele bivšeg narodnog poslanika i doktora Branka Butulije od one koja mu je prvobitno određena za oduzimanje zemljišta za postavljanje elektroenergetskih postrojenja o kojem ni njega ni ostale vlasnike u okolini nisu blagovremeno obavijestili.

Kako je za naš portal potvrdio advokat Din Tešić koji zastupa Butuliju i još sedam vlasnika nezakonito oduzetih parcela na ovom području, dokazali su da nekretnine na području opštine Bileća vrijede daleko više od ponuđene prvobitne cijene. Najmanje deset puta više.

Prvobitna procjena za 6.734 metra kvadratna, koliko je oduzeto doktoru Butuliji da bi se na tom mjestu postavili solarni paneli koje gradi privatna firma “EFT Grupa”, iznosila je 7.162 KM, odnosno 1,06 KM po kvadratnom metru. Nakon pokretanja sudskog postupka utvrđeno je da ova zemlja vrijedi deset puta više, odnosno 67.640 KM. To je deset maraka po kvadratu. Oba nalaza vještaka u posjedu su naše redakcije.

Procjena na 7.162 KM
Procjena na 67.340 KM

Vlasnici tvrde da su za oduzimanje zemljišta saznali preko društvenih mreža. Ponudili su im tada usmeno oko jednu marku po kvadratnom metru za njihove oranice. Oni tvrde i da su oranice preko noći u papirima postale pašnjaci kako bi im se cijena oborila.

Dokaz da su se protivili vještačenju

“Oranice porodice Butulija i drugih vlasnika su pretvarane u pašnjake s ciljem da se oduzmu u postupku eksproprijacije po što nižoj cijeni. Mi smo ipak dokazali da vrijede čak 10 puta više nego što je nuđeno. Građevinski objekti su procjenjeni isto tako po nevjerovatnoj razlici od početne cijene, pa se i kod njih postigla 10 puta veća cijena koju je utvrdio vještak građevinske struke. Očigledno da se vlasnici zemljišta nagovaraju da prihvate ponuđenu cijenu i da ne traže svoja prava pred sudom, što je slučaj i u drugim postupcima eksproprijacije koji se vode na području Bileće i Prnjavora”, objašnjava Tešić.

Govori da njegovi klijenti koji imaju zemljište na području Dabarskog polja dobijaju pozive na ročišta bez advokata iako su svi upoznati ko ih zastupa, te da ih ubjeđuju da prihvate novu cijenu, tačnije 8,40 KM po metru kvadratnom za oranicu bez ikakve procjene. Zbog toga je već pripremio i poslao RUGIPP-u zahtjev za povrat u pređašnje stanje za sve njegove klijente.

“Na naše zahtjeve da se sprovede postupak vještačenja vrijednosti zemljišta u postupku pred RUGIPP-om koji se vodi, Pravobranilaštvo RS odbija da vještačenja predloži i nadoknadi troškove, a postupajući organ ne određuje samostalno vještačenje. Sve ovo dovodi do toga da se što veća površina zemljišta izuzme od vlasnika po netržišnim cijenama. Ne može pašnjak na području naselja Mosko da vrijedi 10 KM po metru kvadratnom, a oranica prve klase u Dabarskom polju koštati 8,40 KM. To je cijena od prije 12 godina, nerealna je, uzimajući u obzir današnju inflaciju. Minimalna cijena ne bi smjela biti niža od 25 KM za metar kvadratni oranice”, kaže naš sagovornik.

Din Tešić

Isto se dešava, priča Tešić, na području opštine Prnjavor i Banjaluka gdje je u toku eksproprijacija zemljišta za autoput. Kaže da se zemljište i ovdje procjenjuje daleko manje u postupcima koji se vode pred Republičkom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS nego što se postiže pred sudom u vanparničnom postupku.

“Očigledno je da se zemljište i objekti na području banjalučke regije, kao i u Hercegovini oduzima od ljudi po netržišnim cijenama, pa je u svim postupcima potrebno tražiti sudsku zaštitu. Naši klijenti će zahtijevati nadoknadu štete za nekretnine u Dabarskom polju zato što ne mogu više koristiti oranice zbog poplava koje nastaju akomulisanjem vode za potrebe Hidrolektrana na Trebišnjici”, kaže Tešić za naš portal.

Branko Butulija

Doktor Butulija je za Moju Hercegovinu ispričao da nije ni znao za eksproprijaciju i da će njegova oranica koju zasijava svake godine biti proglašena površinom od nacionalnog interesa da bi se prepustila privatnoj firmi da na njoj postavi solarne panele.

“Nisam znao da se to može uopšte proglasiti ako je privatno vlasništvo, niti kakav je postupak. Nisu se potrudili ni da nas pozovu lično, a ne bih ni saznao da moja djeca nisu vidjela. Ne želim da prodajem tu njivu, obrađujem je i svake godine je sijem. Jednostavno nije na prodaju, ne dižem joj cijenu, samo ne želim nikome da je dam. Zvali su me iz bilećkog RUGIPP-a da dam saglasnost za eksproprijaciju. Opet sam rekao da neću, ali su mi poslali obavještenje da je njiva oduzeta”, ističe naš sagovornik.

U Ministarstvu energetike i rudarstva RS su potvrdili za Moju Hercegovinu da je na području opštine Bileća, (selo Skrobotno) Vlada dodijelila koncesije za izgradnju SE Bileća kompaniji “Energy Financing Team SE Bileća”, a da postupak eksproprijacije u ovom mjestu, kao i na području Dabarskog polja vodi Pravobranilaštvo Republike Srpske i sprovodi aktivnosti propisane Zakonom o eksproprijaciji RS.

RUGIPP

Iz Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Republike Srpske tada su nam rekli da je postupak eksproprijacije za potrebe prve solarne elektrane na području opštine Bileća u toku i da je do sada eksproprisano 17 katastarskih parcela.

“Vlasnici nepokretnosti predviđenih za eksproprijaciju učestvuju u postupku eksproprijacije, kao i u usmenim raspravama, a ako se ne usaglase sa ponuđenom cijenom ne zaključuje se sporazum o naknadi, već se stranke upućuju na vanparnični postupak pred nadležnim osnovnim sudom. Procjena zemljišta, šumskih sortimenata i građevinskih objekata koji se nalaze na njima izvršena je od strane vještaka poljoprivredne, šumarske i građevinske struke. Javna rasprava za ovu eksproprijaciju je održana. Za potrebe izgradnje objekata HE Dabar eksproprisano je, do sada, oko 147 katastarskih parcela (novi premjer). Vlasnici nepokretnosti su učestvovali u postupku eksproprijacije i održana je javna rasprava”, rekli su u RUGIPP-u.

Na pitanja koja smo slali u Elektroprivredu nikada nismo dobili odgovore.

Inače, ova tema bila je obrađivana na Panelu za ujednačavanje sudske prakse iz građanske oblasti na kojem su učestvovali predstavnici Suda BiH, Vrhovnog suda FBiH, Vrhovnog suda RS i Apelacionog suda Brčko distrikta BiH u Sarajevu 30. januara 2014. godine u prostorijama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

Pravno shvatanje faktičke eksproprijacije je tada usaglašeno u praksi i kaže da zahtjev za novčanu naknadu u ovim slučajevima ne zastarijeva. Postoje slučajevi izgradnje objekata od javnog interesa i izvođenja drugih radova koji imaju za posljedicu potpuno ili djelimično oduzimanje vlasničkih prava na nekretninama, iako ne postoji odluka o oduzimanju ili utvrđivanju tog javnog interesa, niti rješenje o eksproprijaciji.

“Tako nadležni organi ugrožavaju subjektivna prava vlasnika nekretnina. S tim u vezi, u sudskoj praksi, se kao sporno pitanje postavilo kroz koje institute građanskog materijalnog prava otkloniti povrede prava. Na panelu iz oblasti građanskog prava iz 2014. godine, usvojen je stav, jednoglasno, da faktička eksproprijacija ne zastarijeva i to zato što oduzimanje vlasništva radi izgradnje objekata od javnog interesa ne može opravdati javni interes. Pravo vlasništva je zagarantovano Ustavom BiH i jedno je od osnovnih zaštićenih vrijednosti, a ono se može oduzeti samo i jedino u skladu u cilju ispunjavanja javnog interesa i kroz procedure propisane Zakonom o eksproprijaciji, a da vlasnik ima pravo na punu naknadu za ograničeno ili oduzeto pravo”, navedeno je u dokumentu koji je proizašao iz ovog sastanka.

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap