Početna  /  Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – Udruženje ”Platan” ukazalo na sveprisutniji problem porodičnog nasilja
Hercegovina Trebinje

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama – Udruženje ”Platan” ukazalo na sveprisutniji problem porodičnog nasilja

Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama se  25. novembra. Ovaj datum je izglasan na prvom sastanku feministkinja Latinske Amerike i Кariba održanom u Bogoti 1981. godine. Na sastanku su žene govorile o porodičnom nasilju, silovanjima i seksualnom zlostavljanju, te nasilju koji žene trpe pod režimima, uključujući torturu i nasilje nad političkim zatvorenicama. Dan 25. novembar je odabran kao dan sjećanja na sestre Mirabel (Patriu, Minervu i Mariu Teresu) koje je brutalno ubio diktator Rafael Truhilo u Dominikanskoj republici 1960. godine. Godine 1999. Ujedinjene Nacije su rezolucijom 54/134 službeno potvrdile 25. novembar kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Udruženje ”Platan” iz Trebinja je jučerašnjoj akcijom dalo doprinos u ovoj značajnoj borbi, koja nažalost sve više uzima maha.

Nasilje u porodici, a posebno nasilje nad ženama i djecom prisutno je u svim zemljama svijeta bez obzira na njihovu ekonomsku snagu, demokratsku tradiciju, stepen razvijenosti obrazovnog sistema ili kulture. Radi se o globalnoj pojavi koja predstavlja jedan od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava. Iako se donedavno na ovu vrstu nasilja, koje nosi i naziv „rodno zasnovano nasilje“, gledalo kao na privatni problem ili problem porodice, rodno zasnovano nasilje prepoznato je u brojnim međunarodnim, ali i domaćim dokumentima.

Nasilje nad ženama u pojedinim slučajevima je teško prepoznatljivo jer se javlja u različitim pojavnim oblicima, u pravilu bez prisustva svjedoka, traje duže vrijeme, a žrtve uslijed straha i nepovjerenja u rad institucija ponekad nisu sklone njegovom prijavljivanju, što dovodi do stvaranja velike tamne brojke toga oblika nasilja.

Članovi Udruženja građana ”Platan” iz Trebinja su povodom 25.novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama djelili propagandni materijal u cilju podizanja svijesti građana o ovom problemu.

Istraživanja pokazuju da je polovina žena u BiH tokom života barem jednom bila izložena nekoj vrsti nasilja. Analize ukazuju da je psihičko nasilje najrasprostranjenije, te da iza njega slijedi fizičko nasilje…..

”Poštujmo ljude, djecu, žene….Međusobno se uvažavajmo. Nemoj da stojimo  ” slijepi ”  pored bilo kog vida nasilja u našem okruženju.” – poručuju iz Udruženja građana ”Platan”.

Širom svijeta se danas brojnim aktivnostima obilježava ovaj datum brojnim aktivnostima a narandžastom bojom, koja je simbol ove borbe, tu noć osvjetljavaju se republičke, javne i gradske zgrade, te mostovi, muzeji i ostale znamenitosti. Čini se da je nasilje nad ženama oduvijek bilo prisutno, nekad manje, a nekad više. Dugo se o njemu nije razgovarala ni među četiri zida, a pogotovo izvan njih, smatralo se normalnim da je muškarac ženin gospodar, a ta ”ideja” još uvijek živi u brojnim krajevima svijeta. Istina je da se u posljednje vrijeme sve više žena, žrtava nasilja u porodici, odvažava i prijavljuje nasilno ponašanje, a to je svakako dobro i potvrda je izreke Martina Lutera Kinga koja kaže:

”Mi iz iskustva znamo da tlačitelj nikada slobodnom voljom ne daje slobodu, dakle ona mora biti zahtjev potlačenih.”

Nasilje nad ženama može biti iskorijenjeno samo ukoliko se nasilnici identifikuju i stave na stub srama i izlože kritikama porodice, društva, sistema uopšte, i naravno, adekvatno kazne.

”Nasilje je posljednje utočište neodgovornih.” – Isak Asimov

Nasilje nije hrabrost, nasilje nije ljubav, nasilje je odsjaj slabog muškarca u raspuklom ogledalu ličnih frustracija.

Igor Svrdlin

 

8 Shares
8 Shares
Copy link