Lagodno na državnim jaslama: Zvizdiću mjesečno šest hiljada KM na reprezentaciju!

Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH, tokom 2016. godine imao je na raspolaganju 6.000 KM mjesečno samo na reprezentaciju (ili oko 261 KM svakog radnog dana), što mu je omogućeno na osnovu odluke Generalnog sekretarijata.

Denis Zvizdić (FOTO: Patria)

Prema izvještaju Kancelarije za reviziju institucija BiH o poslovanju Generalnog sekretarijata Savjeta ministara, određeni su limiti za ove namjene, pa je tako osim mjesečnih Zvizdićevih 6.000 KM (što je prosječno skoro sedam bh. plata) generalni sekretar Zvonimir Kutleša sam sebi odredio 600 KM za ove namjene, Zvizdićevom šefu kabineta 500 KM itd., a ukupni izdaci za ove namjene u 2016. iznosili su oko 87.000 KM.

“Uočili smo da prilikom službenih putovanja predsjedavajućeg u inostranstvo i korištenja sredstava reprezentacije na računima nisu upisana adekvatna obrazloženja nastanka troška koja bi se mogla dovesti u svezu sa službenim aktivnostima predsjedavajućeg; na računima se upisuje radni ručak, radna večera ili radni sastanak s članovima delegacije. Ponovno preporučujemo Generalnom sekretarijatu da unaprijedi sistem unutarašnjih kontrola u dijelu kako bi se osiguralo racionalno i namjensko korištenje proračunskih sredstava”, naveli su revizori.

Inače, Generalnom sekretarijatu u 2016. odobreno je oko 3,78 miliona KM budžetskih sredstava, u okviru kojih je ukalkulisano povećanje putnih troškova za 205.000 KM. Revizori upozoravaju da ne postoji plan putovanja niti bilo kakvi ulazni podaci kojim bi se omogućilo bolje planiranje budžeta, a da se putovanja u inostranstvo, koja čine 98 posto ukupnih troškova, najvećim dijelom odnose na putovanja koje je realizovao Kabinet predsjedavajućeg te zaposleni iz službe za protokolarne poslove.
Kako se raspolagalo javnim sredstvima, najbolje ilustruje podatak da su Zvizdić i njegova pratnja samo na tri putovanja u 2016. godini (dva u Vašingtonu, SAD, i jedno u Rigi, Latvija) potrošili 153.412 KM. Generalnim sekretarijatom već godinama rukovodi Zvonimir Kutleša, kojem je, prema navodima revizije, mandat istekao u januaru 2016. godine. Iako je Agencija za državnu službu (ADS) još u novembru 2015. raspisala javni konkurs za novog genseka, precedura izbora još nije završena, makar je ADS više puta zahtijevala od Savjeta ministara da ovaj proces okonča.

Prema navodima revizije, Generalni sekretarijat je u 2016. imao oko 3,32 miliona KM rashoda (oko 300.000 KM više u odnosu na prethodnu godinu), od čega je, između ostalog, na bruto plate potrošeno oko dva miliona KM, na naknade zaposlenih oko 190.000 KM, a na putne troškove oko 411.000 KM. Izdaci za telefonske usluge iznosili su oko 66.000 KM, od čega je predsjedavajući Savjeta ministara imao limit od 500 KM mjesečno, generalni sekretar 200 KM mjesečno, a “pravo” na mjesečno priznavanje troškova telefoniranja imale su 23 osobe u kancelarijama predsjedavajućeg Savjeta ministara i Generalnog sekretarijata.

Zvizdić i Kutleša, nisu odgovarali juče na pozive novinara.

Tagovi:
Autor