Početna  /  Kratkoročne obaveze RiTE „Gacko“ 32 miliona veće od obrtne imovine
gacko Hercegovina

Kratkoročne obaveze RiTE „Gacko“ 32 miliona veće od obrtne imovine

GACKO – Kratkoročne obaveze Rudnika i termoelektrane „Gacko“ na kraju prošle godine bile su veće od njegove obrtne imovine za 32 miliona KM, a nastavak poslovanja ovog društva zavisi od kontinuirane finansijske podrške „Elektroprivrede RS“ u čijem sastavu se nalazi, navodi se u revizorskom izvještaju RiTE „Gacko“ za 2016. godinu.

Foto: Moja Hercegovina

Nezavisna revizorska kuća „Deloitte“ dala je mišljenje sa rezervom RiTE „Gacko“, a pored obaveza, osnovne zamjerke odnose se na veliki gubitak, obračun otpremnina i jubilarnih nagrada za radnike po pravilniku koji nije usvojen te na proces koji je pokrenula Hrvatska elektroprivreda tražeći naknadu po osnovu prijeratnih ulaganja u RiTE „Gacko“.

Kratkoročne obaveze RiTE iznosile su 67,1 miliona KM, a obrtna imovina 35 miliona KM.

„Društvo je prošlu godinu završilo sa gubitkom od 4,1 miliona KM, dok je akumulirani gubitak RiTE „Gacko“ dostigao 27,8 miliona KM. Uprava društva smatra da će, uz pomoć Matičnog preduzeća, prevazići trenutne teškoće i nastaviti poslovati u skladu sa načelom stalnosti poslovanja“, navodi se u izvještaju.

RiTE „Gacko“ je na kraju prošle godine zapošljavao 1.794 radnika odnosno 70 više nego 2015. godine.

Za otpremnine devet radnika sa kojima je raskinut ugovor ovo preduzeće prošle godine je isplatilo 270.000 KM, odnosno 30.000 KM po radniku.

Revizori su upozorili i da se RiTE “Gacko“ povremeno javlja kao tužena strana u sudskim sporovima, a procijenjeni potencijalni efekat tih sporova iznosi 3,8 miliona KM bez uračunatih eventualnih zateznih kamata i troškova sudskih postupaka.

„Najznačajniji sporovi se odnose na spor sa firmom ”Meteor” iz Bileće po osnovu duga za isporučenu robu u iznosu od 1,4 miliona KM i na spor sa firmom ”Staršped” iz Gacka po osnovu naknade štete iz ugovornog odnosa u iznosu od 1,8 miliona KM“, navodi se u izvještaju.

24 Shares
Oznake
Copy link
Powered by Social Snap