Početna  /  Konferencija u Sarajevu: Borba protiv korupcije mora biti neselektivna
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska

Konferencija u Sarajevu: Borba protiv korupcije mora biti neselektivna

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Šefik Džaferović izjavio je danas da BiH ima mnogo toga da uradi u pogledu borbe protiv korupcije, i to kada je u pitanju kompletiranje ili poboljšanje zakonodavnog okvira, ali i jačanje institucionalnih kapaciteta i saradnja s građanima BiH.

FOTO: Fokus.ba
FOTO: Fokus.ba

Tri stuba na kojima institucije BiH, pa i PSBiH i Savjet ministara BiH treba da rade da bi se osnažila borba protiv korupcije – istakao je Džaferović uoči konferencije ,,Borba protiv korupcije unapređenjem zakonodavnog okvira, jačanjem institucija i povećanjem saradnje s građanima”.

Na konferenciji koju su danas u Sarajevu organizovali Misija OEBS-a u BiH i Agencija za prevenciju korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije u BiH učestvuju, između ostalih, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti u BiH, pravosuđa, nevladinog sektora, ambasada i međunarodnih organizacija u BiH.

Direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije BiH Hasim Šabotić podsjetio je da je u nadležnosti ove agencije i iniciranje aktivnosti u pogledu izmjena i dopuna postojećih zakonskih rješenja.

Kako je rekao, postojeći zakoni za borbu protiv korupcije u BiH moraju biti usklađeni s međunarodnim standardima i normama, a zajednički rezultat unaprijeđenih normi i ojačanih institucija treba biti uspješna primjena kvalitetnih zakonskih rješenja, što u BiH predstavlja određeni problem.

Prema procjeni ove agencije, unapređenje normativnih okvira trebalo bi ići u dva pravca, i to preispitivanja postojećeg okvira, analize primjene te usklađivanja s međunarodnim standardima i normama.

Drugi pravac bi bio upotpunjavanje pravnog okvira za borbu protiv korupcije donošenjem zakonskih rješenja u pogledu lobiranja te unapređenja postojećeg normativnog okvira.

Šabotić je napomenuo da Agencija postupa isključivo po dva zakona, Zakonu o Agenciji za prevenciju korupcije i Zakonu o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH.

Za prvi zakon kazao je da je da je prilično nedorečen i neprecizan, da im pravi mnogo problema u radu prilikom njegove primjene te da je Agencija stoga pokrenula inicijativu za njegove izmjene i dopune.

Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama ocijenio je kao jedan od najboljih preventivnih mehanizama u borbi protiv korupcije.

,,Međutim, ovaj zakon nije obuhvatio sve u BiH, jer se odnosi samo na 22.000 uposlenih u 75 bh. institucija, što znači da ne možemo pružiti zaštitu svima koji je traže”, istakao je.

Narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije Dubravka Filipovski naglasila je da je za svaku zemlju u borbi protiv korupcije bitno da korupciju svede na najnižu moguću mjeru te da u toj borbi postoji nulta tolerancija.

,,Da bi se ta dva cilja ostvarila, potrebno je da borba protiv korupcije bude neselektivna, da u njoj učestvuju sve institucije, da bude transparentna i da država preduzme odgovornost za borbu protiv korupcije”, kazala je.

Smatra da je parlament važan kao najviša zakonodavna institucija u svakoj zemlji, jer, u okviru svojih nadležnosti, treba preduzeti značajne korake u kontroli izvršne vlasti i nadzoru nad javnim finansijama države.

Poručila je da je današnja konferencija važna za Srbiju zbog regionalne saradnje te da se svaka zemlja u regionu pojedinačno ne može boriti protiv korupcije.

,,Ovu konferenciju vidim kao značajnu inicijativu u regionalnoj saradnji i razmjeni iskustava u borbi protiv korupcije”, dodala je.

Šef Misije OEBS-a u BiH ambasador Džonatan Mur rekao je da im je čast što su partneri u borbi protiv korupcije te da je to izazov za sve, domaće i međunarodne institucije.

Borba protiv korupcije, zaključio je ambasador, nije samo pitanje Agencije za prevenciju korupcije već i tužilaštava, sudova i parlamenata na svim nivoima.

2 Shares
2 Shares
Copy link