Početna  /  Hrvatska dobila javnu opomenu Evropske komisije
Hrvatska Vijesti

Hrvatska dobila javnu opomenu Evropske komisije

Hrvatski mediji pišu da je Hrvatska od Evropske komisije dobila javnu opomenu zbog nesprovođenja novog Zakona o pušenju.

Foto: Thinkstock
Foto: Thinkstock

Upozorenje su, osim Hrvatske, dobili i Kipar, Luksemburg, Slovenija, Španija i Švedska. Dnevnik.hr podseća da je do 20. maja trebalo da sve zemlje EU ugrade direktivu o duvanu u svoje zakone.

Države članice imaju rok od dva meseca da obaveste Komisiju o merama koje su preduzele za rešavanje tog pitanja. U protivnom, Komisija može odlučiti da te predmete uputi Sudu EU.

Evropska komisija je Kipru, Hrvatskoj, Luksemburgu, Sloveniji, Španiji i Švedskoj poslala obrazloženo mišljenje kojim ih poziva da dostave obaveštenja o potpunom prenošenju Direktive o duvanskim proizvodima (Direktiva 2014/40/EU). Tom Direktivom se nastoji da poboljša funkcionisanje zajedničkog tržišta duvana i povezanih proizvoda uz osiguravanje visokog nivoa zaštite zdravlja za evropske građane. Direktivom je propisano da je rok za prenošenje njenih odredbi u nacionalno zakonodavstvo do 20. maja 2016.

Zasad je Švedska obavestila Komisiju o delimičnom prenošenju Direktive, a od Kipra, Hrvatske, Luksemburga, Slovenije i Španije nije primljeno obaveštenje o prenošenju.

0 Shares
0 Shares
Copy link