Početna  /  Donesena Uredba o mjerama za suzbijanje virusa korona
Izdvajamo Republika Srpska

Donesena Uredba o mjerama za suzbijanje virusa korona

Foto: RTRS
Vlada Republike Srpske donijela je danas, na prijedlog Republičkog štaba za vanredne situacije, Uredbu o načinu izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19. Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srpske, a prestaje da važi 31. marta 2022. godine.

Ovom uredbom uređuje se način izvršavanja mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznog oboljenja kovid 19, koje izaziva teški akutni respiratorni sindrom korona virus, za vrijeme trajanja vanredne situacije u skladu sa zakonom.

Uredbom, se ograničava radno vrijeme svim vrstama ugostiteljskih objekata za ishranu i piće bez obzira na to da li posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice, objekti za smještaj i dr.) u periodu od 6.00 do 2.00 časa narednog dana.

Izuzetno, ako je aktom jedinice lokalne samouprave propisano kraće radno vrijeme, primjenjivaće se radno vrijeme propisano aktom jedinice lokalne samouprave.

Uredbom se u Republici Srpskoj uređuje način izvršavanja mjere izolacije prema licima koja su zaražena virusom, odnosno mjera karantina za bliske kontakte zaraženih osoba, kao i testiranje na prisustvo virusa korona.

Osim toga, uređuju se i način izvršavanja mjera za kontrolu infekcije virusom korona u zdravstvenim ustanovama za sva lica koja se nalaze u zdravstvenim ustanovama, kao i način izvršavanja mjera za organizaciju zdravstvene službe u vrijeme širenja kovida 19.

– Takođe, uređuje se i pitanje vakcinacije protiv kovida 19 na način da je vakcinacija protiv kovida 19 dobrovoljna i besplatna za sve građane Republike Srpske, te se definiše način sprovođenja vakcinacije protiv kovida 19 – saopšteno je iz Vlade Srpske.

Uredbom se uređuje i način izvršavanja mjera u zajednici u cilju sprečavanja i kontrole širenja virusa korona u smislu korišćenja lične zaštitne opreme i pridržavanja zaštitnih mjera fizičke distance; u vezi sa izvođenjem nastave u vaspitno-obrazovnim ustanovama i ustanovama studentskog i đačkog smještaja; mjera koje su obavezni da sprovode pravna lica i preduzetnici; mjera u ugostiteljskim objektima u smislu ograničavanja radnog vremena, održavanja fizičke distance, određivanja maksimalnog broj gostiju na osnovu korisne površine.

Uredbom je definisano da u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije na teritoriji jedinice lokalne samouprave, jedinica lokalne samouprave može odrediti kraće radno vrijeme.

Ovom Uredbom se u Republici Srpskoj uređuje i način sprovođenja takmičarskih aktivnosti sportskih organizacija i sportista, organizacije kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala na otvorenom, organizacije kulturnih i tradicionalnih manifestacija i festivala u zatvorenom.

Uredbom se uređuju i nadzor nad sprovođenjem mjera, kao i kaznene odredbe.

Izvor: RTRS

0 Shares
0 Shares
Copy link