Početna  /  Ćurić ne želi komunicirati sa medijima koje ne kontroliše – Bez odgovora aktuelnog gradonačelnika na 21 MH pitanje
Izdvajamo Trebinje

Ćurić ne želi komunicirati sa medijima koje ne kontroliše – Bez odgovora aktuelnog gradonačelnika na 21 MH pitanje

Fotografija nastala nakon usmenog obećanja da ćemo dobiti odgovore na naša pitanja
Internet magazin ”Moja Hercegovina” je kao model predstavljanja kandidata za gradonačelnika Trebinje izabrao da kandidati Ilija Stanković i Mirko Ćurić to učine kroz odgovore na 20 istih pitanja u DA/NE formi uz mogućnost kratkog obrazloženja svakog odgovora. Posljednje, dvadeset i prvo pitanje vezano je za imovinski karton kandidata. Pitanja smo isti dan poslali obojici kandidata za gradonačelnika Trebinja, a Ilija Stanković je prvi poslao svoje odgovore koje smo isti dan i objavili. U želji da javnosti predstavimo oba kandidata za gradonačelnika Trebinja poslali smo pitanja Iliji Stankoviću i Mirku Ćuriću. Aktuelnom gradonačelniku smo prije slanja pitanja poslali dopis u kojem smo ga pitali da li može odvojiti vrijeme za intervju za naš magazin, a odgovor nam je poslao Božo Morić sa molbom da pitanja pošaljemo na zvanični mejl gradonačelnika, što smo i učinili. Prije samog slanja pitanja od gradonačelnika Ćurića smo dobili i usmenu potvrdu da će na pitanja biti odgovoreno u najkraćem mogućem roku. Do trenutka pisanja teksta nismo dobili odgovore na pitanja, uprkos datom obećanju i slanju dodatnog mejla u kojem molimo da nam se na pitanja odgovori prije završetka kampanje, tačnije početka predizborne tišine. U posljednjem mejlu smo zamolili da nam se, ukoliko se iz nekog razloga ne želi odgovoriti na naša pitanja, ti razlozi obrazlože. Odgovor nismo dobili.

Internet magazin ”Moja Hercegovina” je želio predstaviti kandidate za gradonačelnika Trebinja kroz formu od 21 pitanje koje smo poslali obojici kandidata – Mirku Ćuriću i Iliji Stankoviću. Ilija Stanković je dostavio odgovore na postavljena pitanja što smo isti dan i objavili. Mirko Ćurić, uprkos pismenoj ali i usmenoj potvrdi da ćemo odgovore na postavljena pitanja dobiti, do danas nije odgovorio na pitanja.

Pitanja koja smo postavili obojici kandidata su:

 1. Treba li ograničiti mandat gradonačelnika na dva mandata?
 2. Treba li objaviti liste svih uposlenika javnih institucija i njihove plate?
 3. Smatrate li da sjednica Skupštine Grada Trebinja treba biti potpuno otvorena za javnost?
 4. Da li političke stranke trebaju biti finansirane iz budžeta?
 5. Da li su EU integracije nešto što vidite kao prioritet?
 6. Da li treba ograničiti stanogradnju i spratnost objekata u Trebinju?
 7. Da li ste za deportaciju migranata koji se nalaze na teritoriji BiH?
 8. Da li vjerske zajednice trebaju biti finansirane iz budžeta Grada?
 9. Da li biste podržali osnivanje organizacije za zaštitu homoseksualne populacije u Trebinju?
 10. Da li izvještaji o radu Mjesnih zajednica u Trebinju trebaju biti transparentni i dostupni javnosti?
 11. Smatrate li da lokalne samuoprave na svojim web stranicama i drugim sredstvima informisanja trebaju obavezno objavljivati dokumente od javnog značaja?
 12. Da li je proširenje infrastrukture na ruralne dijelove grada važnije od održavanja i modernizacije urbane infrastrukure?
 13. Smatrate li da je rukovodstvo Grada Trebinja zaslužno za zapošjavanje više hiljada Trebinjaca u Dubrovniku?
 14. Izgradnja komercijalnih objekata u urbanom jezgru grada važnije je od zaštite parkova, kulturno-istorijskih spomenika i prostora za igrališta i odmor i rekreaciju.
 15. Slažete li se sa izjavom predsjednika SNSD-a da svi mladi visokoobrazovani ljudi u Srpskoj ukoliko žele uticati na pozitivne promjene moraju biti dio vlasti i vladajuće stranke?
 16. Javne rasprave i konsultacije za koje je nadležna lokalna samouprava moraju biti obavezne.
 17. Boračka udruženja se moraju finansirati iz gradskog budžeta.
 18. Da li porodice sa četvero i više djece moraju dobiti stalni mjesečni dodatak?
 19. Da li Grad Trebinje treba objaviti javni registar svih komercijalnih objekata i poljoprivrednog zemljišta koje želi dati u najam/koncesiju?
 20. Da li ste zadovoljni efektom Investicione konferencije koja je održana u Trebinju 26. i 27.5.2017. godine?
 21. Navedite Vaš imovinski karton, u novcu i nekretninama i navedite svoje neto mjesečno primanje.

U par navrata smo zamolili Boža Morića, koji je i odgovorio u Ćurićevo ime na naš upit, da gradonačelnika ponovo zamoli da nam pošalje odgovore na postavljena pitanja.

Nakon poruke koju je poslao Morić na navedeni mejl smo dostavili pitanja, isti dan kada i kandidatu Iliji Stankoviću, tačnije satak ranije. Odgovora nije bilo. Uzaludan je bio svaki pokušaj da dođemo do odgovora koje smo očekivali imajući u vidu pismeno i usmeno obećanje. Zanimljivo je reći da su aktuelni gradonačelnik i Luka Petrović danas gostovali na Herceg televiziji, iako su odbili učešće u TV sučeljavanju sa opozicionim kandidatima, o čemu smo takođe pisali. Gradonačelnik Ćurić je odbio da se predstavi i u okviru serijala video priloga ”Direkt” portala. Između ostalog, Ćurić i Petrović su uživo iz studija Herceg televizije poručili da postoje ”nedostojni” kojima ne vrijedi pričati i koji šire negativnu energiju. Pretpostavka je da se ovo odnosili i na ”nedostojne” medije. Ovakvim odnosom prema medijima koji nisu pod kontrolom vladajućih struktura, a konkretno u slučaju internet magazina ”Moja Hercegovina” nije prekršeno samo dato obećanje već i osnovna načela demokratije i civilizovanog društva. Iako smo u posljednjem dopisu koji smo poslali juče u popodnevnim časovima zamolili još jednom da nam se pošalju odgovori na pitanja, te ako odgovore iz nekog razloga ipak nećemo dobiti, da nam se takva odluka obrazloži, ni na taj mejl nismo dobili odgovor.

Uzevši u obzir da smo od primarne namjere da porazgovaramo sa Ćurićem i obavimo intervju odustali, tačnije pristali na to da pitanja pošaljemo sa uvjerenjem da ćemo na ista dobiti odgovore u najkraćem roku, te da smo čekali na ista praktično do posljednjeg momenta, zaključujemo da gospodin Ćurić nije želio odgovoriti na pitanja na koja se kratko i jasno odgovara sa DA ili NE, uz ostavljenu mogućnost kratkog obrazloženje odgovora/stava. Zašto je to tako nikada nećemo saznati, a ostaje nam samo da pretpostavimo da vladajuća struktura jednostavno ne želi sarađivati sa medijima koji će im postaviti ”škakljiva” pitanja i izbaciti ih iz ”kolotečine” gostovanja na medijima koje drže u šaci i koji im ”idu niz dlaku”. Sučeljavanje stavova je osnovni princip jednog zdravog društva. Ukoliko toga nema dešava se svojevrsni medijski mrak i narušavanje svih principa na kojima počiva zdravo savremeno društvo. Na kraju krajeva, gospodin Mirko Ćurić bi trebao biti gradonačelnik svih građana a to nije, što apsolutno dokazuju ovakvi ili slični slučajevi podjele na ”podobne” i ”nepodobne” medije, pojedince ili organizacije.

Igor Svrdlin

3 Shares
3 Shares
Copy link