Početna  /  Članovi Vlade RS odriču se 50 posto primanja za mart u korist radnika u realnom sektoru
Republika Srpska

Članovi Vlade RS odriču se 50 posto primanja za mart u korist radnika u realnom sektoru

Prva odluka se odnosi na privremenu odgodu plaćanja poreskih obaveza i obaveza po osnovu poreza na dobit do 30. juna 2020. Svi privredni subjekti koji traže ovu olakšicu obavezni su podnijeti pisanu izjavu da bi dobili odobrenje od poreske uprave.

Druga odluka je o plasmanima Investiciono-razvojne banke prema privrednim subjektima u RS-u. Oni idu u prolongiranje tri mjeseca, što znači da su dospjele rate za april, maj i juni prolongirane do 30. juna.

Donesena je i preporuka za sve zaposlene u javnom sektoru, izuzetak je zdravstveni sektor, da se na osnovu dobre volje odreknu dijela primanja. Preporučeno je da za plate do 1.000 KM ide pet odsto od neto plate, a za plate više od 1.000 do 10 posto.

Preporuka Vlade RS svim izabranim i postavljenim osobama na rukovodećim mjestima je da se odreknu dijela neto plate za mart u iznosu do 20 posto.

Takođe, preporučeno je da se sve naknade za upravne i nadzorne odbore za mart uplate u Fond solidarnosti.

“Ta sredstva će biti namijenjena samo za pomoć radnicima u realnom sektoru koji su direktno pogođeni situacijom. Za radnike koji su pogođeni našim odlukama da se naloži zabrana rada, naša preporuka će biti da poslodavci isplate neto platu, a razlika do bruto plate da ide na teret budžeta. Radimo aktivno da od maja počne raditi Fond za pomoć privredi. Očekujemo i da uskoro budu operativna sredstva MMF-a”, kazao je Višković.

Klix
0 Shares
0 Shares
Copy link