Početna  /  Bez potpisa i pečata 2,8 miliona KM
Istrage

Bez potpisa i pečata 2,8 miliona KM

Srpska dobija Nacionalni centar za upravljanje digitalnim identitetima, a njegovo uspostavljanje koštaće građane 2,8 miliona maraka. Rezultat svega bi trebalo da bude da građani međusobne i poslove sa državnom administracijom mogu rješavati bez potpisa i pečata.

Businessman stamping document, Image: 295716597, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia, PhotoAlto

Agencija za informaciono društvo RS raspisala je tender za nabavku infrastrukture za uspostavljanje Nacionalnog centra, procijenjene vrijednosti oko 2,4 miliona KM bez PDV-a.

S PDV-om će Nacionalni centar za upravljanje digitalnim identitetima građane koštati oko 2,8 miliona maraka.

„Nacionalni Public Key Infrastructure (PKI) sistem predstavlja osnovu sigurnih online transakcija i pouzdanih elektronskih servisa. Osnovne funkcionalnosti koje ovaj kompleksni sistem pruža krajnjim korisnicima su: sigurna autentifikacija, zaštita podataka, digitalno potpisivanje i verfikacija dokumenata i kreiranje i verifikacija vremenskog žiga“, navedeno je u tenderskoj dokumentaciji.

Rok isporuke hardverskih komponenti sistema je 60 dana od dana sklapanja ugovora, a rok za implementaciju softverskog rješenja je 180 dana od dana isporuke hardvera.

Pored isporuke robe dobavljač je dužan implementirati isporučeni sistem (instalacija, podešavanje, optimizacija, puštanje u rad), instalirati isporučenu opremu, isporučiti tehničke i korisničke dokumentacije i izvršiti obuku osoblja za pravilno i sigurno korišćenje sistema.

Nakon cjekokupne implementacije, vlasnička prava nad sistemom biće prenesena na Agenciju za informaciono društvo RS.

Rok za prijavu na tender je 12. septembar.

Direktor Agencije za informaciono društvo RS Srđan Rajčević rekao je za portal CAPITAL da je najveća prednost uvođenja ovog sistema ta što će građani i pravna lica konačno dobiti kvalifikovan digitalni certifikat.

„To smo čekali deset godina, od kako je usvojen Zakon o elektronskom potpisu i prvi put će elektronski potpis biti široko primjenjiv u praksi. To je začetak digitalizacije Republike Srpske koja nam je neophodna. Kada završimo ovaj projekat i kada budemo izdavali digitalne certifikate na smart karticama, ljudi će posjedovati digitalni identitet, ličnu digitalu kartu. Sa tim će moći da obavljaju sve poslove elektronske uprave sa upravnim organima ali i da zaključuju ugovore elektronskim putem“,pojasnio je Rajčević.

Na sajtu Agencije se navodi da infrastruktura javnog ključa (PKI) predstavlja okosnicu razvoja moderne javne uprave zasnovane na principima efikasnosti i transparentnosti rada javne uprave.

„Moderna javna uprava je okrenuta potrebama građana i svoj smisao nalazi u ispunjavanju ne samo svoje zakonom i normativnim aktima propisane uloge, već i u zadovoljavanju potreba građana, i to uz zadovoljenje visokih nivoa standarda. Da bi ovo bilo moguće, neophodno je obezbijediti mehanizam elektronske razmjene dokumenata koji garantuje vjerodostojnost elektronskih dokumenata tj. potrebno je naći mehanizam koji mijenja potpis i pečat koji su dokaz vjerodostojnosti i mehanizam za utvrđivanje identiteta izdavaoca dokumenta u papirnoj administraciji“, navedeno je na sajtu Agencije.

Capital/Svjetlana Šurlan

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap