Početna  /  Afera “Kiseonik”: Tužilaštvo se napokon oglasilo, rat Stanivukovića i Đajića (VIDEO)
Izdvajamo Republika Srpska

Afera “Kiseonik”: Tužilaštvo se napokon oglasilo, rat Stanivukovića i Đajića (VIDEO)

Afera “Kiseonik” dobija svoje drugo poluvrijeme nakon što je Republičko javno tužilaštvo saopštilo je da je na osnovu analize pribavljene dokumentacije utvrđeno da ne postoje dokazi da su Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite, Vlado Đajić, direktor UKC-a i Stanislav Čađo, direktor kompanije “TGT” Laktaši, djelovali kao grupa ili organizovana kriminalna grupa prilikom nabavke kiseonika za potrebe UKC-a. Međutim, Tužilaštvo je takođe utvrdilo i da je veća količina tehničkog kiseonika upotrijebljena za liječenje pacijenata, ali da je slučaj u nadležnosti Okružnog javnog tužilaštva.

U odnosu na drugi dio krivične prijave koji se odnosi na krivična djela protiv zdravlja ljudi, protiv pravnog saobraćaja i protiv privrede i platnog prometa, odnosno upotrebu tehničkog kiseonika radi liječenja pacijenata i klasifikovanje ovog gasa kao medicinskog lijeka te njegovog uticaja na zdravlje pacijenata i štetnost za zdravlje ljudi, nadležno je Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci, zbog čega je cjelokupan spis dostavljen ovom tužilaštvu na nadležno dalje postupanje, navodi se u saopštenju Republičkog tužilaštva.

Prvi je reagovao Vlado Đajić, direktor UKC RS, koji je rekao je da Stanivukovićeva priča o kiseoniku “najgnusniji čin urađen prema našem narodu”.

“Izazivanje vještačke i neistinite afere vezane za kvalitet kiseonika u UKC Srpske, uplašio je pacijente i njihovu rodbinu. Gradonačelnik je želio da pacijenti odbiju uzimanje kiseonika i samim tim ugroze živote”, naglasio Đajić koji tvrdi da gradonačelnik na ovaj način želi doći do vlasti.

“Stanivuković je tvrdio da je učinjeno krivično djelo. Republičko javno tužilaštvo je odbacilo sve elemente tužbe. Ostalo je da još Okružno tužilaštvo potvrdi da je korišćeni kiseonik ispravan, kao što je ranije potvrdila i kompetentna laboratorija”, dodao je direktor UKC.

StanIvuković je nedugo potom prokomentarisao Đajićevu izjavu i upitao da li je Đajić dobro analizirao šta je reklo Tužilaštvo.

“Tužilaštvo je egzaktno reklo da je u Republiku Srpsku uvezen i dostavljan kliničkim i drugim zdravstvenim ustanovama tehnički kiseonik koji je upotrijebljen za zaštitu i za zdravlje stanovništva. Korišten je u ličenjenju. To govori da je sve ono što smo pričali istina. Tužilaštvo je otvorilo jedno oko. Tužilaštvo je reklo da je u jendoj javnoj nabavci tehničkog kiseonika isti je taj kiseonik dopreman i zdravstvenim ustanovama i Jelšingradu i ostalim mehaničarskim i lakirerskim radnjama. I sad se ne zna ko je odgovoran. Kažu da nisu kriminalno organizovani”, izjavio je Stanivuković.

On je naglasio da jse nada da će Tužilaštvo podignuti optužnice u ovom slučaju.

“Lično ćemo tražiti nezavisni institut koji će izvršiti studiju štete koje ovakve stvari mogu nanijeti po zdravlje stanovništva”, dodao je Stanivuković.

U cilju potpunog i pravilnog utvrđivanja navoda prijave, tužilaštvo je izuzelo kompletnu tendersku dokumentaciju u vezi sa nabavkom medicinskih i tehničkih gasova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, na osnovu koje je utvrđeno da je u oktobru 2020. godine raspisan otvoreni međunarodni postupak za javnu nabavku medicinskih i tehničkih gasova za potrebe Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, da se kao jedini ponuđač prijavila firma “TGT” a.d. Laktaši sa kojom je zaključen Ugovor o kupoprodaji medicinskih i tehničkih gasova, ukupne vrijednosti 2.085.849,09 KM, te da je gas isporučivan prema cijeni određenoj predmetnim ugovorom.

Iz dokumentacije pribavljene od Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine utvrđeno je da je “TGT” a.d. Laktaši tokom 2020. i 2021. godine, Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske isporučio određene količine medicinskog kiseonika, a da za to nije imao dozvolu agencije za promet lijekovima – medicinskim kiseonikom na veliko, da se bavio i jednim dijelom proizvodnog procesa gasa – kiseonika, iako takođe nije imao dozvolu za proizvodnju lijekova izdatu od nadležne Agencije.

Utvrđeno je i da je veća količina tehničkog kiseonika upotrijebljena za liječenje pacijenata.

Izvor: Gerila

3 Shares
3 Shares
Copy link