Početna  /  Vlada RS uzela 60 miliona da zakrpi Budžet
Bosna i Hercegovina

Vlada RS uzela 60 miliona da zakrpi Budžet

Iz Vlade Republike Srpske juče su potvrdili da su 60 miliona maraka sa escrow računa, odnosno od sukcesije i privatizacije, uzeli kako bi platili dospjele budžetske obaveze, ne osvrćući se na upozorenja javnog revizora da su to i ranije radili bez odobrenje Narodne skupštine RS. 

„Vlada Republike Srpske utvrdila je na osnovu Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, na svojoj Prvoj sjednici odluke koje se odnose na obezbjeđivanje sredstava za nesmetano izvršavanje dospjelih budžetskih obaveza“, odgovorili su za portal CAPITAL iz Ministarstva finansija.

CAPITAL je objavio danas da je Vlada RS bez objašnjenja s escrow računa uzela 60 miliona KM, te da u odlukama o tome nije obrazložila za šta će iskoristiti novac sa tog računa posebnih namjena.

Podsjećamo, Vlada je 60 miliona KM sa escrow računa uzela i 2011. godine, a Glavna služba za reviziju javnog sektora RS je u izvještajima nakon toga napomenula da „korišćenje sredstava sa escrow računa za izmirenje dospjelih budžetskih obaveza nije odobrila Narodna skupština“.

Na pitanje koliko je trenutno novca na escrow računu, ko i koliko duguje i kada treba da vrati novac na pomenuti račun, u Ministarstvu finansija nisu odgovorili navodeći samo da je „Informacija o stanju na računu posebnih namjena integralni dio izvještaja o izvršenju Budžeta, koji su javnosti dostupni na sajtu Ministarstva finansija“.

Međutim, posljednji izvještaj o izvršenju Budžeta, dostupan na sajtu Ministarstva finansija, odnosi se na prva tri mjeseca prošle godine. U tom izvještaju se navodi da je na escrow računu 31. marta 2018. godine bilo 10,8 miliona KM.

Portal CAPITAL objavio je podatak o saldu escrow računa sa 6. junom 2018. Tada su u Ministarstvu rekli da je na tom računu 2,2 miliona KM.

U Ministarstvu nisu objasnili zašto odbijaju javnosti dati informaciju koliko novca trenutno ima na računu posebnih namjena.

CAPITAL: S. Šurlan

0 Shares
0 Shares
Copy link