Početna  /  Usvojen Nacrt budžeta opštine Nevesinje
Hercegovina nevesinje

Usvojen Nacrt budžeta opštine Nevesinje

NEVESINJE – Na danas održanoj, četvrtoj redovnoj sjednici Skupštine opštine Nevesinje usvojen je Prijedlog nacrta budžeta opštine za 2017. godinu koji je planiran u iznosu od 6.553.153 konvertibilnih maraka. Predstavnici političkih partija i javnih ustanova bili su „podjednako nezadovoljni“ preraspodjelom budžetskih sredstava.

(FOTO: Moja Hercegovina)
(FOTO: Moja Hercegovina)

Prilikom usvajanja zapisnika sa treće redovne sjednice Skupštine opštine odbornici SDS-a su tražili da se definiše ko može koristiti skupštinsku salu i u koje svrhe, dok su odbornici PDP-a izrazili nezadovoljstvo time što, i nakon isteka zakonskog roka, nisu dobili pismeni odgovor kome pripada odbornički dodatak za novembar 2016. godine.

Nakon što je postignut usmeni dogovor da se prvo preispita koji resor upravlja Velikom skupštinskom salom, odbornicima je predstavljen Nacrt budžeta za 2017. godinu.

Zorka Umićević, vršilac dužnosti načelnika Odjeljenja za finansije predstavila je Nacrt budžeta za 2017. godinu u iznosu od 6.553.153 maraka koji je za oko 3% manji u odnosu na prethodnu godinu. Ona je istakla da su manji poreski prihodi za ovu godinu uslovljeni odlukama Ministarstva finansija, dok se planira veći priliv neporeskih sredstava.

U izvještaju se navodi da kumulativni deficit opštine Nevesinje iznosi 1.469.000 maraka.

U nacrtu budžeta koji će biti predmet javne rasprave koja će se odžati 15. marta 2016. godine predstavljeni su i rashodi prema kojima će gotovo trećina budžetskih sredstava biti utrošena na naknade za 83 radnika opštinske administracije. Odbornici opozicije su zahtijevali da se u izvještaju razdvoje rashodi za lična primanja radnika opštinske administracije od onih koje imaju funkcioneri.

Objelodanjen je podatak o plati načelnika Opštine Milenka Avdalovića o kojoj se mnogo raspravljalo predhodnih nedjelja. Lična primanja načelnika opštine u 2017. godini će iznositi oko 3.000 maraka.

Neke od značajnih budžetskih stavki koje su pozdravili svi odbornici su stimulisanje bračnih parova, naknade za liječenje steriliteta i pomoć za raseljena lica. Takođe, planirana su sredstva za pomoć stočarima kako bi sanirali štetu nastalu od bolesti „plavog jezika“.

Predsjednik nevesinjskog SDS-a Anto Šipovac otvorio je raspravu ističući da Nacrt ne sadrži plan budžeta i iznio zabrinutost zbog smanjenja poreskih prihoda koji su bilježili stalni rast u prethodnoj deceniji.

Uz odbornika Socijalističke partije Ognjena Kuljića koji je na dosadašnjim skupštinskim zasjedanjima konstantno ukazivao na zakonske nedoslijednosti i greške u izvještajima, građani koji su glasali za PDP imaju razloga da budu zadovoljni jer je na prethodnim, kao i na ovoj sjednici upravo ovaj odbornički klub bio najaktivniji u diskusijama, kritikama i prijedlozima.

Siniša Kilibarda iz PDP-a je iznio niz zamjerki na budžet rekavši da on nema nijednu razvojnu komponentu i da se pola budžeta izdvaja na lična primanja. Kilibarda kaže da se u Nacrtu budžeta planira povećanje izdataka za mobilne telefone sa dosadašnjih 1000 na nestvarnih 12.000 maraka, uz konstataciju da mnogo siromašnih građana iznađu sredstva i plaćaju svoje telefonske račune što bi trebalo da učine i radnici iz opštinske administracije koji ne žive na minimalcu.

On je dodao da je nova vlast do sada zaposlila pet novih radnika, a da će u radni odnosu uskoro stupiti još dva, kao i da po novom Zakonu o lokalnoj samoupravi u odnosu na broj stanovnika Nevesinje može da ima maksimalno 42 zaposlena radnika u opštinskoj administraciji.

Vezano za nova zapošljavanja Kilibardu je demantovao predsjednik nevesinjskog SNSD-a Milosav Uljarević koji je rekao da su te osobe primljene u radni odnos za vrijeme stare administracije, a da je prirodno da se na mjesta šefova opštinskih odjeljenja nakon izbora dovedu novi, pouzdani ljudi.

Odbornici su se žalili i na umanjena izdvajanja za sportske klubove i udruženja i konstatovali da mnoga od njih ne mogu da opstanu na minimalnim sredstvima koja su im projektovana budžetom za tekuću godinu.

Iako je sjednica bila mirnija od prethodnih u nekoliko situacija je diskusija išla u drugom smijeru. Tako je na konstataciju Ognjena Kuljića da novom načelniku želi da bude čarobnjak kao i prethodni uslijedio ekspresan odgovor od predsjednika nevesinjskog SDS-a da su čarobnjaci socijalisti koji uspijevaju da ostanu u svakoj vlasti.

Avdalović: U martu stižu predsjednik i ministri iz Vlade Srpske

Načelnik opštine Milenko Avdalović je rekao da je plan bio da budžet bude realan, ostvariv i pravedan.

Magija bi trebala da da se desi kako bi svi bili zadovoljni, ali je činjenica da mi imamo šest milona maraka. Mi možemo planirati i budžet od 8 miliona ali pare neće doći“, rekao je Avdalović i dodao da će biti ulaganja u proizvodni sektor, prvenstveno u preduzeće „Ivanjica“, u kojem planiraju povećanje proizvodnje i nova zaposlenja.

Avdalović očekuje značajne pomake za opštinu Nevesinje u danima nakon 20. marta, kada bi trebalo da predsjednik RS-a, Milorad Dodik, ministri i premijerka Željka Cvijanović ispune predizborno obećanje i dođu u Nevesinje kako bi pomogli da se riješe neki od gorućih problema u ovoj opštini.

(FOTO: Moja Hercegovina)
(FOTO: Moja Hercegovina)

U nastavku je predstavljen program rada javnih ustanova za tekuću godinu, a odbornike je zanimala situacija u nevesinjskom Domu zdravlja u kojem još uvijek traju radovi na adaptaciji koji su trebali da budu okončani krajem 2016. godine.

Žarko Tamindžija vršilac dužnosti direktora ove ustanove je rekao da uprkos svim problemima očekuje da će radovi da se okončaju u roku od mjesec dana.

Komandir policijske stanice u Nevesinju Slavenko Lučić je izrazio zadovoljstvo bezbjednosnom situacijom u Nevesinju u prethodnom periodu i dobio pohvalu od odbornika Vesa Radića za sve što policija čini da održi mir u u selu Sopilja.

Rukovodioci opštinskih inspekcija predstavili su stanje na terenu, istakli da su uočili određene nepravilnosti koje su otklonili i sankcionisali počinioce.

Zamjenik načelnika Opštine Nevesinje Milutin Samardžić smatra da će za sanaciju dijela makadamskih puteva biti neophodno nasipanje za koje će biti utrošeno oko 45.000 maraka, te da će dio mehanizacije i materijala za te radove, ukoliko bude neophodno, ustupiti HE ,,Dabar”.

Nakon četiri redovna sjednice četvrtina nevesinjskih odbornika su jednom ili nikada učestvovali u raspravama. Aktivni su samo dok posmatraju koalicione partnere i na njihov signal glasaju za i protiv, a uzdržani su svakako i više od onoga što su od njih očekivali građani koji su im dali glas.

Ljubiša Bukvić

28 Shares
28 Shares
Copy link