Trebinjska Skupština: Zbog ranijih grešaka odbornici opet raspravljali o osnivanju Agrarnog fonda

TREBINjE – Pred trebinjskim odbornicima na današnjem zasijedanju našle su se 32. tačke dnevnog reda, koje su usvajane bez mnogo rasprave. Po drugi put odbornici su raspravljali o Odluci o osnivanju Agrarnog fonda, nakon što je Privredni sud u Trebinju imao zamjerke na pojedine stavke u ranije usvojenoj Odluci o osnivanju.

Foto: Moja Hercegovina
Foto: Moja Hercegovina

Za skupštinsku većinu sudske zamjerke su detalji tehničke prirode, dok opozicija to posmatra kao odsustvo volje da se uvaže njihove sugestije.

Ni nova Odluka o osnivanju Agrarnog fonda nije u potpunosti po volji opozicije. Odbornik PDP-a Zoran Anđušić kaže da je posebno nedorečen član koji se odnosi na aktivnosti Agrarnog fonda.

Odbornik PDP-a Zoran Anđušić (Foto: Moja Hercegovina)
Odbornik PDP-a Zoran Anđušić (Foto: Moja Hercegovina)

“Ovo je tipičan način kako se dolazi nepripremljen na sjednicu. Vidjeli smo da se ne sluša glas opozicije. Na prošloj Skupštini sam ukazivao na osnivanje Agrarno fonda i javnog preduzeća “Rad” na nepravilnosti koje su bile u prijedlozima Odluke o osnivanju, a danas se ispostavilo da se one moraju mijenjati jer se nisu mogle registrovati u sudu. Da se uradio taj posao na prošloj sjednici ne bismo izgubili dva mjeseca. Danas se vraćamo na istu odluku i donosimo novu, koja je u stvari sažetak onoga što je ranije sugerisala opozicija”, kazao je Anđušić.

Šef kluba odbornika SNSD-a Gordan Mišeljić istakao je da ne vidi ništa sporno što bi moglo zavrijediti značajnu kritiku.

„Jednostavno sve se mora registrovati u skladu sa zakonom. Mi sad otklanjamo primjedbe koje je dao sud. Tako je, recimo, između ostalog, bilo potrebno uvesti još jedno mjesto, a to je mjesto izvršnog direktora“, pojasnio je Mišeljić.

Predsjednik trebinjske Skupštine Dragoslav Banjak odgovarajući na optužbe opozicije da sjednica nije dobro pripremljena kaže da je „prirodno da opozicija ima određene zamjerke“, ali da su takve optužbe neosnovane.

Predsjednik Skupštine Grada Trebinja Dragoslav Banjak (Foto: Moja Hercegovina)
Predsjednik Skupštine Grada Trebinja Dragoslav Banjak (Foto: Moja Hercegovina)

„Ne mislim da je tako. Radi se o odlukama koje se donose prvi put. U ovom slučaju u pitanju su osnivanje preduzeća i jedne fondacije, koja nikada nije osnivana na području Trebinja. Tu su postojale pravne nedoumice oko načina na koji se formulišu odluke. Sada smo praktično izmijenili te odluke i dopunili svim onim što je neophodno, odnosno što su predlagač i uređivač smatrali. Ja sam uvjeren da Skupština radi u potpunosti u skladu sa Statutom i Poslovnikom“, istakao je Banjak.

Odbornici su na današnjem zasijedanju izglasali i Odluku o osnivanju manifestacije pod nazivom „Trebinjsko kulturno ljeto“ umjesto dosadašnje „Trebinjske ljetne svečanosti“.

Odbornik opozicionog PDP-a Zoran Anđušić smatra da ovakav prijedlog nije zadovoljavajući, budući da u svom nazivu stoji samo „kulturne“ i time ograničava manifestacije na kulturne događaje zanemarujući ostale sadržaje.

Dalje rasprave o ovoj tački nije bilo, već je i imenovan Savjet manifestacije „Trebinjsko kulturno ljeto“.

Na današnjem zasijedanju usvojen je i prijedlog o razrješenju članova Komisije za dodjelu stipendija, kao i razrješenju članova Drugostepene komisije za dodjelu stipendija, te imenovani novi članovi u obje komisije.

Danas je usvojena Odluka o izmjeni i dopuni odluke o osnivanju preduzeća „Rad“. Kako je pojašnjeno u obrazloženju, Javno preduzeće „Rad“ preimenovano je u Javno preduzeće „Radnik“ d.o.o Trebinje, jer se prvobitan naziv već nalazi u registru preduzeća.

Usvojena je izmjena Odluke o uslovima, načinu obavljanja javnog prevoza lica i stvari. Izmjene su, ,kako su kazali odbornici, „kozmetičke prirode“.

Usvojena je i Odluka o izmjeni odluke o uslovima, načinu i organizaciji obavljanja taksi prevoza na području Grada Trebinja.

Donesena je odluka o visini naknade za rad članova Odbora za žalbe zaposlenih u Gradskoj upravi u Trebinju.

Usvojena je i odluka o mjesnim zajednicama u Trebinju, kao i odluku o raspisivanju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica.

Kako je obrazloženo, mjesne zajednice na području Grada Trebinja biće podijeljene na sektore, kako bi ravnomjernije bili birani članovi Savjeta mjesnih zajednica.

Donesena je Odluka o pristupanju izradi zoning plana Petrina Podgljivlje, kao i odluke o izmjeni reulacionog plana “Bregovi” i “Abazovina-Studenac”.

Odbornici su na današnjoj sjednici usvojili odluku o utvrđivanju osnovice za obračun rente, te odluku o prosječnim jediničnim cijenama radova komunalne i druge javne infrastrukture i uređenja javnih površina, odluku o visini naknade za troškove uređenja gradskog građevinskog zemljišta, odluku o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u svojini Grada Trebinja i odluku o imenovanju komisije za prodaju građevinskog zemljišta.

Skupština je usvojila izvještaj komisija za internu kontrolu za Javne ustanove Agencija za mala i srednja preduzeća, Dom mladih, Turističke organizacije Grada Trebinja.

Nikolija Bjelica

Autor