Početna  /  Transparency International u BiH: Ispitati postupanje Gorana Salihovića
Bosna i Hercegovina Vijesti

Transparency International u BiH: Ispitati postupanje Gorana Salihovića

Transparency International u BiH tražio je od Kancelarije disciplinskog tužioca da ispita navode da je glavni tužilac, Goran Salihović, pod uticajem obustavljao istrage protiv predsjednika RS, Milorada Dodika.

goran-salihovic
Goran Salihović

Transparency International u Bosni i Hercegovini (TI BiH) je uputio Kancelariji disciplinskog tužioca zahtjev da ispita medijske navode u vezi sa postupanjem glavnog tužioca u Tužilaštvu BiH, Gorana Salihovića.

U medijima su se, naime, pojavile informacije da je glavni tužilac, Goran Salihović, posredstvom i pod pritiskom trećih lica, „zatvorio“ više istraga protiv predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, te se navodi da o svemu postoje i službene bilješke i transkripti koje posjeduje Državna agencija za istragu i zaštitu (SIPA).

TI BiH je od Kancelarije disciplinskog tužioca zahtijevao da u okviru svoje nadležnosti preispita ove navode, jer mogu ukazivati na više disciplisnkih prekršaja glavnog tužioca pripisanih Zakonom o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću. Disciplinski prekršaji se odnose na povrede načela nepristrasnosti, ostvarivanje koristi od neprimjerenog uticaja na odluke i postupke tužilaca, korištenje funkcije tužioca kako bi se pribavile neopravdane koristi za sebe ili druge osobe, te nanošenje štete ugledu tužilačke funkcije.

Navodi o neprimjerenom postupanju glavnog tužioca posebno dobijaju na važnosti i uvjerljivosti u kontekstu konstantnog nedostatka rezultata Tužilaštva BiH u procesuiranju slučajeva korupcije, naročito onih u koje su uključeni visoki dužnosnici. Ured disciplinskog tužioca je dužan da ispita sve navode, jer ukoliko se pokažu istinitim, mogu dovesti u pitanje svo dosadašnje postupanje Tužilaštva i dodatno poljuljati ugled ove institucije.

TI BiH od Kancelarije disciplinskog tužioca očekuje da zbog ozbiljnosti navoda provede transparentan postupak, u kojem će informisati javnost o svim činjenicama i utvrditi pojedinačnu odgovornost svih koji su dovedeni u vezu sa ovim slučajem.

0 Shares
0 Shares
Copy link