Tamindžija: Raspisan međunarodni tender za izgradnju HE „Dabar“

Izvršni direktor za proizvodnju i tehničke poslove preduzeća „Hidroelektrane na Trebišnjici“ Ilija Tamindžija izjavio je Srni da su HET i Hidroelektrana „Dabar“ raspisali međunarodni javni poziv za finansiranje i izgradnju HE „Dabar“ po sistemu „ključ u ruke“, vrijedan oko 400 miliona maraka.

Tamindžija je pojasnio da poziv za izgradnju hidroelektrane instalisane snage 160 megavata podrazumijeva izgradnju brane Pošćenje sa nasipima i akumulacionim bazenom, cjevovod pod pritiskom, mašinsku zgradu sa pratećim objektima i opremom, dalekovod za priključenje HE „Dabar“, odvodni kanal kroz Dabarsko polje i proširenje tunela Dabarsko polje – Fatničko polje.

On je naveo da su do sada bile zainteresovane tri kineske i jedna evropska kompanija, te da uslove iz poziva mogu ispuniti samo velike svjetske kompanije.

Rok za izražavanje interesa je 20. jul, a rok izgradnje je četiri godine. HE „Dabar“ bi nakon izgradnje bila potpuni vlasnik hidroelektrane, a kredit za urađene radove bi otplaćivao 15 godina.

HE „Dabar“ je već završila pripremne radove – izgradnju pristupnih puteva do budućih objekata, dalekovoda za napajanje gradilišta električnom energijom i sistema za vodosnabdijevanje.

„Urađen je i glavni projekat za sve objekte, studija izvodljivosti i ekonomske opravdanosti, a u završnoj fazi je proces eksproprijacije zemljišta za dobijanje građevinskih dozvola“, pojasnio je Tamindžija.

Prema njegovim riječima, u toku su radovi na izgradnji dovodnog tunela za HE „Dabar“ koja posjeduje i ekološku dozvolu za izgradnju svih objekata.

Završetkom HE „Dabar“ bilans proizvodnje HET-a povećaće se za oko 50 odsto, a završetkom izgradnje kompletnog projekta „Gornji horizonti“ hidrosistem Trebišnjica će biti jedan od kvalitativno najjačih hidroenergetskih sistema u regionu.

HE „Dabar“ je najvažniji energetski objekat u sistemu „Gornji horizonti“, koji spada u red najvećih investicionih projekata u regonu. Njegova vrijednost je više od milijardu maraka.

Autor