Početna  /  SNSD javna preduzeća i fondove zadužio za 1,8 milijardi KM
Republika Srpska

SNSD javna preduzeća i fondove zadužio za 1,8 milijardi KM

BANJALUKA – Javna preduzeća i fondovi u Srpskoj zaduženi su od 2006. godine, od kada je SNSD na vlasti, pa do sada za ukupno 1,8 milijardi KM kod stranih i domaćih kreditora, pokazuju podaci Ministarstva finansija Republike Srpske.

Najveće zaduženje je ono od 160 miliona evra za dionicu autoputa Banjaluka – Prnjavor dužine 35,3 kilometra uključujući i 23,7 kilometara lokalnih puteva. Ovaj kredit uzet je 2013. godine od Evropske investicione banke (EIB) i alociran je na „Autoputeve RS“. Za ovaj projekat je 2018. godine uzeto dodatnih 47 miliona evra kreditnih sredstava.

Oko 98 miliona evra uzeto je 2009. godine od Vlade Japana za projekat izgradnje sistema za odsumporavanje dimnih gasova u RiTE „Ugljevik“.

Više od 50 miliona evra zadužene su „Željeznice RS“ (ŽRS) i to kod Svjetske banke 2018. godine. Ukupan iznos zaduženja iznosi 51,3 miliona evra. ŽRS su i ranije, 2006. godine, zadužene za 34,4 miliona evra kod EIB za remont i rekonstrukciju pruga, sanaciju mostova, tunela i stanica, modernizaciju signalizacije, telekomunikaciju i elektrifikaciju.

Krediti od po 50 miliona evra uzeti su 2009. godine za obezbjeđivanje povoljnih kreditnih linija za finasiranje investicionih projekata u RS, te 2011. godine za izgradnju hidroelektrane „Cijevna III“ na rijeci Bosni. Prvi je alociran na Investiciono-razvojnu banku (IRB) RS, a drugi na „Elektro-Doboj“.

Idući kredit po visini je onaj od 42,6 miliona evra alociran na „Elektroprivredu RS“. Uzet je 2007. godine od EIB-a i namijenjen za sanaciju curenja brana u hidroelektranama Trebinje, Višegrad i Bočac i sanaciju i izgradnju distributivnih objekata, nabavku mjerne i druge instalacione opreme, sve u cilju pouzdanosti i kvaliteta isporuke struje, smanjenja gubitaka i poboljšanja energetske efikasnosti.

Od EIB je 2006. godine uzeto i 40 miliona evra za rehabilitaciju puteva, presvlačenje i ojačanje oko 1.105 kilometara na 55 dionica magistralnih i regionalnih puteva, a plasiran je „Putevima RS“. I godinu kasnije, 2007. godine „Putevi“ su zaduženi kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za još 30 miliona evra za projekat rekonstrukcije puteva.

Svjetska banka je 2012. godine dala kredit od 36 miliona evra IRB-u za finasiranje malih i srednjih preduzeća koja doprinose rastu regionalne ekonomije i izvoza u oblasti proizvodnje hrane, prerade poljoprivrednih proizvoda ili srodnim uslugama.

Ovo su samo krediti od 30 i više miliona evra uzeti od stranih kreditora od 2006. do danas za potrebe javnih preduzeća i fondova.

Ukupno zaduženje kod stranih kreditora iznosi oko 790 miliona evra ili 1,5 milijardi KM.

Na unutrašnjem planu vlast se za potrebe fondova socijalne sigurnosti i Univerzitetsko – kliničkog centra Banjaluka zadužila za 265 miliona KM, kako bi obezbijedila sredstva za pokriće zakonom utvrđenih prava, izmirenje obaveza prema dobavljačima i finansijskih obaveza za refundaciju naknade plate za porodiljsko odsustvo.

Tako su fondovi i preduzeća za vrijeme SNSD-ove vlasti zaduženi ukupno 1,8 milijardi KM.

Tabelarni pregled svih zaduženja fondova i preduzeća od 2006. do sada pogledajte na linku Pregled kreditnih zaduženja.

u Ministarstvu finansija RS nisu naveli koliko je od navedenih kredita do sada vraćeno.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

 

17 Shares
17 Shares
Copy link