Početna  /  Sin premijerke Cvijanović otvorio svoju firmu
Republika Srpska

Sin premijerke Cvijanović otvorio svoju firmu

Filip Cvijanović, sin premijerke Republike Srpske Željke Cvijanović, koji je prije dvije godine na upitan način dobio posao u „Elektroprenosu BiH“, nedavno je pokrenuo i sopstveni biznis i sa Milošem Krčmarom osnovao privatnu firmu, saznaje poslovni portal CAPITAL.ba.

Predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović (Foto: Moja Hercegovina)
Predsjednica Vlade RS Željka Cvijanović (Foto: Moja Hercegovina)

Zanimljivo da je firma premijerkinog sina počela sa ugovoranjem poslova i izvođenjem građevinskih radova prije nego što je uopšte dobila Rješenje o registraciji.

U firmu koja nosi naziv „PILON“ Cvijanović i Krčmar su uložili po 500 KM osnivačkog kapitala i učestvuju u vlasništvu sa po 50 odsto.

U Rješenju o registraciji od 22. aprila ove godine, koje je u posjedu CAPITAL-a, navedeno je da se u sudski registar upisuje „osnivanje „PILON“ d.o.o. Banjaluka, sa pravom obavljanja spoljnotrgovinskog poslovanja“.

Sjedište firme je u Solunskoj ulici u Banjaluci, a osnovna djelatnost je izgradnja stambenih i nestambenih zgrada.

Direktor firme je Miloš Krčmar, ali sa ograničenim ovlašćenjima tako da je Rješenjem precizirano da mu je za zaključivanje pravnih poslova i plaćanje iznosa čija vrijednost prelazi 5.000 KM potrebna pismena saglasnost osnivača odnosno članova.

Takođe, Krčmaru je potrebna saglasnost osnivača/članova i za investicije čija vrijednost prelazi 5.000 KM.

Odnosi s javnošću, izgradnja autoputeva, savjetovanje…

Dokumentacija koja je u posjedu CAPITAL-a pokazuje da je firma „PILON“ registrovana i za oko stotinu drugih djelatnosti.

Između ostalog, „PILON“ je registrovan za pomoćne uslužne djelatnosti u šumarstvu, proizvodnju furnira i ostalih ploča od drveta, proizvodnju sastavljenog parketa, proizvodnju metalnih konstrukcija, popravak mašina, izgradnju autoputeva, željezničkih pruga, mostova, tunela, za trgovinu na veliko.

Ova firma registrovana je i za internet portale, odnose s javnošću, kupovinu i prodaju sopstvenih nekretnina, savjetovanje koje se odnosi na poslovanje i ostalo upravljanje, arhitektonske djelatnosti i mnoge druge.

Urgencija Okružnom privrednom sudu

Da novoosnovana firma već ima posla pokazuje i urgencija za donošenje rješenja o osnivanju koju je Krčmar uputio Okružnom privrednom sudu Banjaluka.

„Dana 12. 04. 2016. godine podnio sam prijavu za registraciju firme pod nazivom „PILON“ u Banjaluci. Ovim putem urgiram i molim Okružni privredni sud Banjaluka da što prije donese rješenje o osnivanju. Navedeno rješenje mi je potrebno jer smo kao firma dogovorili i otpočeli sa izvođenjem građevinskih radova“, naveo je Krčmar u dopisu.

Inače, mnogo negativnih reakcija u javnosti prije dvije godine izazvalo je zapošljavanje premijerkinog sina Filipa u jedinu zajedničku kompaniju za prenos električne energije u BiH.

Primljen sa najlošijim prosjekom ocjena

Sin Željke Cvijanović, premijerke Republike Srpske, dobio je posao pripravnika u „Elektroprenosu BiH“ iako je imao najmanji prosjek ocjena u odnosu na ostalih 12 kandidata koji su se prijavili na to radno mjesto. Ovo je otkrila nevladina organizacija Transparency International Bosne i Hercegovine, na osnovu informacija o provedenom konkursu i kandidatima koji su zaposleni u ovom preduzeću.

Iz dokumentacije je vidljivo da je Filip Cvijanović izabran kao prvi na listi kandidata, sa najvećim brojem bodova, iako je imao manji prosjek ocjena od ostalih kandidata, kao i manji protok vremena provedenog u evidenciji nezaposlenih. Za izbor kandidata presudili su bodovi dobijeni na intervjuu sa kandidatima, odnosno subjektivna procjena komisije o kvalifikacijama i sposobnostima kandidata.

Iz dokumentacije je jasno da su svi kandidati dobili jednak broj bodova za vrijeme provedeno na birou za zapošljavanje, bez obzira na broj mjeseci provedenih u čekanju na prvo zaposlenje. Pretvaranje prosjeka ocjena u bodove u ovom slučaju je takođe sporno, jer je posljednji kandidat sa prosjekom 3,42 (slučaj ocjenjivanja od 1 do 5) imao manji broj bodova, iako je ovaj prosjek kada bi se uradila ekvivalencija, bio veći od prosjeka prvorangiranog, te onda postaje jasno da je Cvijanović zapravo imao najlošiji prosjek.

CAPITAL: S. Vukelić

0 Shares
0 Shares
Copy link