Početna  /  Šeranić izdao naredbe: Mjere za reagovanje na pojavu korona virusa
Republika Srpska

Šeranić izdao naredbe: Mjere za reagovanje na pojavu korona virusa

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić izdao je naredbe koje se odnose na obavezno sprovođenje mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u Republici Srpskoj, saopšteno je danas.

“Ovim naredbama se propisuju mjere u cilju prevencije širenja novog virusa korona „SARS-CoV-2 i „COVID-19“ bolesti u Republici Srpskoj, i sve jedinice lokalne samouprave u Republici Srpskoj dužne su da sprovode mjere iz ovih naredbi, kao i sve zdravstvene ustanove i ustanove socijalne zaštite u Republici Srpskoj.

Naloženo je sprovođenje preporučene dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza u roku od 48 časova nakon stupanja na snagu ovih naredbi”, navodi se u saopštenju.

Takođe, nalaže se dostavljanje izvještaja o realizaciji dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske u roku od 72 sata nakon sprovedene dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza.

“Nakon realizacije prethodnih aktivnosti, nalaže se da se kontinuirano obavljaju preporučene mjere Instituta za javno zdravstvo u pogledu dezinfekcije svih javnih objekata, javnih površina i sredstava javnog prevoza, i o istom izvještava Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u Vladi Republike Srpske, jednom sedmično.

Pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje obavlja poslovnu djelatnost dužno je da kontinuirano sprovodi sve preporučene mjere Instituta za javno zdravstvo u pogledu dezinfekcije vlastitih objekata, površina i sredstava prevoza”, takođe se dodaje.

“Zabranjuju se javna okupljanja u organizaciji ili prostorijama zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne zaštite u Republici Srpskoj, osim edukacija vezanih za aktuelnu situaciju po pitanju virusa korona, na kojima se moraju poštovati i preduzimati sve potrebne mjere prevencije.

Inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovih naredbi obavljaju zdravstveni inspektori u sastavu Republičke uprave za inspekcijske poslove i zdravstveni inspektori u sastavu jedinica lokalne samouprave”, zaključuje se u saopćenju Vlade RS.

5 Shares
5 Shares
Copy link