Početna  /  Za “Prointer” nema korone, republičke institucije ponovo široke ruke
Republika Srpska

Za “Prointer” nema korone, republičke institucije ponovo široke ruke

Nakon okončanog otvorenog postupka za nabavku usluge „Izrada novog Geoportala -I faza“, za koji je dana 31.12.2019. godine na Portalu javnih nabavki objavljeno obavještenje o nabavci, kao najpovoljnija ponuda izabrana je ponuda ponuđača „PROINTER ITSS“ d.o.o. Banja Luka, sa ukupnom cijenom ponude od 213.570,00 КM bez uračunatog PDV-a, saznaje Moja Hercegovina.

“Prointer” se tako uplusao novim parama građana Republike Srpske, a republičkim institucijama virus korona ne predstavlja nikakvu smetnju da novac dijele šakom i kapom, kada je u pitanju firma bliska porodici Dodik.

“Prointer” je, podrazumijeva se, bio i jedini ponuđač.

“S obzirom na to da je tenderskom dokumentacijom i obavještenjem o nabavci predviđeno provođenje E-aukcije, a da je primljena jedna prihvatljiva ponuda, u skladu sa članom 3. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu korištenja E-aukcije, E-aukcija se ne može zakazati, nego se postupak okončava u skladu sa članom 69. Zakona o javnim nabavkama”, stoji u odluci o izboru najpovoljnijeg ponuđača Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.

Autor: Stefan Blagić

66 Shares
66 Shares
Copy link