Radnici Željezare Zenica stupili u štrajk glađu

Više od 300 radnika Željezare Zenica danas je stupilo u štrajk glađu s ciljem da njihov vlasnik Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ispuni obećanja koja su im data otvorenjem stečajnog postupka.

Nakon što su u nekoliko navrata blokirali magistralni put M-17 i ulaz u Zenicu radnici Željezare danas su odlučili riskiranjem svojih života pokušati natjerati Vladu FBiH da ispuni ono što im je obećano.

Predsjednik Sindikata radnika Željezare Zenica Avdija Halilović je izjavio da su do sada 27 puta sjedili s ministrom i predstavnicima Vlade FBiH s ciljem rješavanja problema, ali da nikakvih pomaka od razgovora nema.

“Ovo je jedina opcija koja nam je preostala. Zatvarali smo puteve, održavali sastanke, napravili dogovore, a ništa nam nisu ispunili. Stečaj je pokrenut, a obećano nam je da će Željezara, ishrana i građevinska operativa potpisati ugovor s Mitalom. Međutim, od toga nema ništa, a ako je tako, mi hoćemo naših 13 plata, uvezivanje staža i otpremnine kako bi ljudi otišli na biro”, izjavio je Halilović te dodao da ne traže nasilno potpisivanje ugovora sa Mitalom.

Radnicima Željezare Zenica je obećano da je do sada trebala biti dogovorena saradnja s Arcelor Mitalom te da su se na štrajk glađu odlučili jer ljudi nemaju više ni novca da hrane porodicu, a ni vremena da čekaju.

U petak je u direkciji Željezare trebao biti održan još jedan u nizu sastanaka predstavnika Mitala, ministarstva i radnika Željezare Zenica, ali to se nije dogodilo.

“Nama su ostali samo još naši životi. Ako je jedan rudar morao sebi oduzeti život da bi se Vlada FBiH uozbiljila, znači da neko od mojih 340 kolega mora napraviti problem da bi njihove porodice živjele. To je stvarno apsurdno”, dodao je Halilović.

Ministar Džindić je u nekoliko navrata obećavao da će odjeljenje ishrane Željezare Zenica, osim za Arcelor Mital, obroke pripremati i za rudnike. Ni ovo obećanje nikada nije ispunjeno.

“Kao što sam rekao, mi hoćemo rezultate, a ne obećanja. Održali smo 27 sastanaka, razgovarali smo, ali rezultate nikada nismo vidjeli”, zaključio je Halilović.

U direkciji željezare će biti održan sastanak na kojem će biti usaglašene aktivnosti na provedbi štrajka glađu, a Halilović je apelirao na službu Hitne pomoći da bude u pripravnosti zbog starosne dobi i lošeg zdravstvenog stanja radnika Željezare koji će danas stupiti u štrajk glađu čije će trajanje ovisiti o konkretnim aktivnostima Vlade FBiH kao njihovog vlasnika.

Autor